ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

– «Вплив препарату Гепа Стрес на обмін речовин і продуктивні якості с/г тварин і птиці»(Мельник А.Ю., Москаленко В. П.).

– «Вплив препарату Мегавіт на стан еритропоезу, А-вітамінного та фосфорно-кальцієвого обміну с\г тварин і птиці» (Мельник А.Ю., Москаленко В. П.).

Патенти: 

1. Патент України на корисну модель 68835, МПК G01N 33/12 (2013.02), спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці за обробки формаліном / Богатко Н.М. Мельник А.Ю. – № u2013 02270; заявл. 25.02.2013; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7. – 8 с. 

2. Патент України на корисну модель 68835, МПК G01N 33/12 (2013.02), спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці за обробки хлором / Богатко Н.М. Мельник А.Ю. – № u2013 02271; заявл. 25.02.2013; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7. – 8 с. 

3. Патент України на корисну модель 68835, МПК G01N 33/12 (2013.02), спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці за обробки пероксидом водню / Богатко Н.М. Мельник А.Ю. – № u2013 02273; заявл. 25.02.2013; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7. – 8 с. 

4. Патент України на корисну модель 102019, МПК G01N 33/12 (2006.01). Спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці за обробки оцтовою кислотою / Богатко Н.М., Мельник А.Ю., Сердюков Я.К. Букалова Н.В., Богатко Д.Л., Богатко А.Ф. – № u 2015 03749; заявл. 21.04.2015; опубл. 12.10.2015, Бюл. №19. – 4 с. 

5. Патент України на корисну модель 102020, МПК G01N 33/12 (2006.01). Спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці за обробки розчином калію перманганату / Богатко Н.М., Мельник А.Ю., Сердюков Я.К. Букалова Н.В., Богатко Д.Л., Богатко А.Ф. – № u 2015 03750; заявл. 21.04.2015; опубл. 12.10.2015, Бюл. №19. – 3 с. 

6. Патент України на корисну модель № 116332 Спосіб лікування собак за гепатоанемічного синдрому / Головаха В.І., Піддубняк О.В., Анфьорова М.В., Дубовий А.А. – № u 2016 13308; заявл. 26.12.2016; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9.

7. Деклараційний патент на винахід № 58716 А. Біостимулюючий препарат «Бістим» / Ушкалов В.О., Головаха В.І. / Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини; заявл. 16.08.2002; опубл. 15.08.2003, Бюл. № 8.