ENG | УКР |

Навчально-методичне забезпечення | Кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського

Для забезпечення навчального процесу колективом кафедри підготовлено і опубліковано понад 70 методичних розробок. Науково-педагогічні працівники є співавторами 42 навчальних підручників та посібників. За період з 1947 р. до теперішнього часу колективом кафедри опубліковано понад 2200 друкованих праць.

 

Підручники та навчальні посібники:

1. Практикум з біології, патології та ветсанекспертизи прісноводної риби: навчальний посібник / [П.В. Микитюк, В.І. Джміль, Н.В. Букалова та ін.]. – Біла Церква, 2009. – 158 с. (посібник з грифом МАП України).

2. Ветеринарно-санітарна експертиза, кормів, кормових добавок та сировини для їх виробництва: навчальний посібник / Букалова Н.В.,    Богатко Н.М,. Хіцька О.А. – Біла Церква, 2010. – 556 с. (посібник з грифом МОН України).

3. Тестові завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості підготовки фахівців ОКР «бакалавр» напряму «Ветеринарна медицина»: навчально-методичний посібник / [Костюк В.К., Цвіліховський М.І., Сорока Н.М., … Хіцька О.А. та ін.]. – К.: Аграр Медіа Груп, 2014. – 239с. (посібник з грифом Мінагрополітики України).

4. Гігієна рослинних харчових продуктів: Підручник / [І.В. Яценко, Н.М. Богатко, І.А. Бібен, М.М. Бондаревський, В.В. Кам’янський, В.Я. Бінкевич, С.А. Ткачук, Т.І. Фотіна, Н.В. Букалова, Н.М. Зажарська]; За ред. доцента Н.М. Богатко. – Харків: Діса плюс, 2015. – 424 с.

5. Гігієна первинної переробки тварин і продуктів забою: [Навчальний посібник] / [Якубчак О.М., Тютюн А.І., Таран Т.В., Джміль В.І.] – К.: ЦП «Компринт», 2015 – 156 с.

6. Особливості впровадження системи НАССР на м’ясо-, молоко- та рибопереробних підприємствах України: Навчальний посібник / [Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, В.В. Сахнюк, В.І. Джміль]. – Біла Церква, 2016. – 283 с.

7. Гігієна молока і молочних продуктів. Частина 1. Гігієна молока: Підручник / [І.В. Яценко, Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.І. Фотіна, І.А. Бібен, О.М. Бергілевич, В.Я. Бінкевич, Ю.Р. Гачак, С.А. Ткачук, В.В. Кам’янський, М.М. Бондаревський, Н.М. Зажарська, І.Л. Цивірко, О.І. Касяненко]; За ред. І.В. Яценко, Н.М. Богатко, Н.В. Букалової, І.А. Бібена. – Харків: Діса плюс, 2016. – 416 с.

8. Гігієна молока і молочних продуктів. Частина 2. Гігієна молочних продуктів: Підручник / [І.В. Яценко, Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Т.І. Фотіна, І.А. Бібен, О.М. Бергілевич, В.Я. Бінкевич, Ю.Р. Гачак, С.А. Ткачук, В.В. Кам’янський, М.М. Бондаревський, Н.М. Зажарська, Н.П. Головко, О.І. Касяненко]; За ред. І.В. Яценко, Н.М. Богатко, Н.В. Букалової, І.А. Бібена. – Харків: Діса плюс, 2016. – 426 с.

9. Гігієна молока та молочних продуктів [Навчальний посібник] / [О.М. Якубчак, О.М. Джміль, В.І. Джміль, Т.В. Таран, О.В. Яхновська, А.І. Тютюн, Л.А. Кондрасій; За ред. О.М. Якубчак]. – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 214 с.

10. Гігієна грибів і продуктів їх переробки: навчальний посібник: Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, В.В. Сахнюк, І.В. Яценко, Л.М. Богатко.- Біла Церква, 2017. – 200 с.

11. Гігієна і експертиза харчових тваринних гідробіонтів та продуктів їх переробки. Частина 1. Частина 2: Підручник / За редакцією І.В. Яценка, Н.М. Богатко, Н.В. Букалової, Т.І. Фотіної, І.А. Бібена. – Біла Церква, 2017.-645 с.

 

Публікації методичного характеру

1. Використання інфузорії Тетрахімена піриформіс (мікрометод) для токсико-біологічної оцінки сільськогосподарських продуктів і води: Методичні вказівки / [П.В.Микитюк, Н.В.Букалова, В.І.Джміль, О.А.Хіцька та ін.]. – Біла Церква, 2004. – 22 с.

2. Товарознавство та ветеринарно-санітарна експертиза меду і продуктів бджільництва: Методичні вказівки щодо лабораторно-практичних занять / [П.В.Микитюк, В.І.Джміль, Н.В.Букалова, О.А.Хіцька та ін.]. – Біла Церква, 2004. – 44 с.

3. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Товарознавча характеристика продуктів харчування» / [П.В. Микитюк, Н.В. Букалова, О.А. Хіцька та ін.]. – Біла Церква, 2004. – 11 с.

4. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Ветеринарно-санітарна експертиза риби і рибних продуктів» / [П.В. Микитюк, В.І. Джміль, С.В. Слюсаренко, Н.В. Букалова, О.А. Хіцька та ін.]. – Біла Церква, 2004. – 14 с.

5. Хвороби риб з основами ставкового рибництва: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Біологія основних прісноводних риб» / [П.В. Микитюк, С.В. Слюсаренко, В.І. Джміль, Н.В. Букалова, О.А. Хіцька та ін.]. – Біла Церква, 2004. – 11 с.

6. Біохімія м’яса і м’ясопродуктів та біохімія і фізика молока: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Використання молока і молочних продуктів у харчуванні людини» / [П.В. Микитюк, О.А. Хіцька, Н.В. Букалова та ін.]. – Біла Церква, 2004. – 10 с.

7. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва: Методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів з модуля «Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою тварин» / [П.В. Микитюк, О.М. Джміль, В.І. Джміль, Н.В. Букалова, О.А. Хіцька та ін.]. – Біла Церква, 2004. – 11 с.

8. Рекомендації з використання сонографії у відтворенні тварин /