ENG | УКР |

Навчаємося і складаємо семестрові іспити в дистанційній системі MOODLE

 

Разом із інформатизацією суспільства, в нашому університеті виникла потреба у нових методах навчання у зв’язку з тим, що студентська молодь все більше часу перебуває в мережі Інтернет, через яку в сучасному світі реалізовується система дистанційного навчання. Ця система, використовуючи сучасні технології, забезпечує передачу інформації в інтерактивному режимі – за допомогою інформаційно-телекомунікаційних технологій від тих, хто навчає, до тих, хто навчається. Переваги системи дистанційного навчання для студентів полягають у його комфортності, тобто, можливості навчатися у зручний для себе час, прийнятному темпі, будь-якому місці, без відволікання від своєї діяльності, доступності навчальних матеріалів, індивідуальному підході.

Тому у нас запроваджено і широко використовується електронна дистанційна система навчання на платформі Moodle (модульне об’єктивно-орієнтоване динамічне навчальне середовище), що призначена для створення персоналізованого навчання й відтворює більшість його аспектів у мережі Інтернет. Система Moodle має високий рівень функціональності, включаючи он-лайн тестування. На час іспиту викладачі-екзаменатори викладають на сторінку свого предмету відповідні тести. Студенти ФВМ уже призвичаїлися до складання іспитів у такому форматі, тим більше, наша платформа Moodle є повністю безкоштовною, а отже має великий спектр користувачів і дає можливість повноцінно навчатися тим студентам, які, з поважних причин, не завжди мають можливість відвідувати заняття. Запровадження даної системи у нашому вищому навчальному закладі є прогресом у навчально-педагогічній діяльності.

 

Н.В. Букалова, доцент кафедри ветсанекспертизи, гігієни продуктів
тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського

 

На фото: студенти 3«СПБ» курсу ФВМ під час іспитового тестування знань з дисципліни «Ветеринарно-санітарна-експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва». Більшість із них успішно склали іспит і задоволені тим, що підтвердили рівень знань, отриманих упродовж вивчення дисципліни.