Облік і оподаткування

Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння і тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. Саме таких фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр»  готує економічний факультет на денній та заочній формах навчання.

Термін підготовки бакалавра  – 4 роки на денній формі навчання

та 5 років – на заочній.

Термін підготовки спеціаліста та магістра як на денній так і на заочній формах навчання становить 1 рік.

Фахівець зі спеціальності «Облік і аудит займається обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною та аудиторською діяльністю»

Студенти мають можливість проходити виробничу практику на:

  • Підприємствах усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання (виробничі, торгові, обслуговуючі та інші);
  • Державній податковій адміністрації, державному казначействі, комерційних банках, інвестиційних компаніях, тощо.

Випускники зі спеціальності «Облік і аудит» можуть працювати на підприємствах різних форм власності: акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах, науково-дослідних організаціях і вищих навчальних закладах на посадах:

фінансового директора, головного бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, економіста, судово-бухгалтерського експерта, викладача облікових дисциплін, податкового інспектора, фінансового аналітика, консультанта з антикризових питань, спеціаліста з інвестиційного менеджменту, облікових фахівців страхових компаній, банківських установ, державних фондів соціального страхування, спеціалістів з облікових питань в державній податковій адміністрації та податковій міліції, керівників підприємств малого бізнесу.