ENG | УКР |

Парад вибіркових дисциплін на факультеті права та лінгвістики

 

Щорічно на факультеті права та лінгвістики БНАУ проводиться Парад вибіркових дисциплін, що сприяє реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, формує його індивідуальну освітню траєкторію. Студенти мають можливість обирати дисципліни з даного блоку  з урахуванням своїх  здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду.

Німецька мова є однією з найвідоміших та найпопулярніших європейських мов у наш час. Новітня мовна політика орієнтує громадян на багатомовність, без цього успішна інтеграція в сучасному світі просто неможлива.

10 листопада відбулася презентація ВК 05 Практичний курс другої іноземної мови (німецької) та перекладу для студентів 1 курсу 1 та 2 груп ОП «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

 

Рєзнік В.Г., старший викладач кафедри іноземних мов

Цвид-Гром О.П., завідувач кафедри іноземних мов, доцент