Паразитологічний гурток успішно функціонує

 

Упродовж навчального року на кафедрі паразитології та фармакології двічі на місяць активно функціонує предметний гурток, який веде доцент кафедри паразитології та фармакології Соловйова Л.М. Разом із теоретичними питаннями, які найбільше цікавлять студентів – членів гуртка, ми також набуваємо і практичних навичок.

Студенти відпрацьовують методики лабораторних досліджень, вчаться лікувати хворих тварин, що має велике практичне значення в підготовці майбутнього фахівця. Теоретична підготовка надає їм можливість учитися виступати перед аудиторією, готувати доповіді, які вони потім представляють на студентських конференціях. Здобувачі освіти набувають навиків написання наукових статей та формують лікарське мислення.

Теоретична та практична підготовка в комплексі є необхідною та корисною, а тематика питань, що розглядаються на гуртку – цікавою та актуальною. Деякі гуртківці обрану тематику досліджень у подальшому продовжують вивчати під час виконання дипломних та магістерських робіт і, маючи досвід попередніх виступів на гуртку, впевнено їх захищають перед поважною екзаменаційною комісією.

Оскільки незабаром залікова та екзаменаційна сесія, 16 травня відбулося останнє засідання гуртка з дисципліни «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин», роботу якого ми відновимо вже в наступному навчальному році. А додаткові знання, отримані на гуртку, обов’язково посприяють під час складання залікової та екзаменаційної сесії.

Дякуємо всім учасникам паразитологічного гуртка та запрошуємо в наступному році до співпраці!

                       

 

С.В. Рубленко, професор, завідувач кафедри паразитології та фармакології

Л.М. Соловйова, доцент кафедри паразитології та фармакології