Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Навчання за спеціальністю «Підприємництво,торгівля та біржова діяльність» дозволяє студентам успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, стати успішними підприємцями, мати престижну освіту і роботу та впевненість у майбутньому.

 

Профіль діяльності фахівця

У сфері підприємництва – це організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності, керівництво підприємствами оптової та роздрібної торгівлі.

У сфері торгівлі діяльність спрямована на вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури, розробку стратегії і тактики маркетингу, формування і контроль асортименту товарів, управління якістю товарів, оптимізацію товаропросування, переробку та зберігання товарів і сировини.

У галузях виробництва споживчих товарів – оцінка відповідності продукції світовому рівню, а також комерційна взаємодія з організаціями торгівлі з метою формування промислового асортименту та досягнення асортиментної збалансованості попиту та пропозиції.

У сфері біржової діяльності – організація роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами, проведення біржових операцій та визначення їх ефективності, використання біржової інформації у своїй діяльності. У митних структурах, спеціалізованих організаціях по здійсненню декларування вантажів, митних лабораторіях – проведення митного контролю і оформлення товарів, що перетинають кордони України, експертно- консультативна діяльність.

У сфері державного, регіонального контролю – забезпечення реалізації державної політики щодо захисту інтересів споживачів.

Фахівець спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» після закінчення навчання може працювати на посадах:

 • керівника підприємства, установи та організації всіх форм власності;
 • менеджера з питань комерційної діяльності та управління;
 • начальника митного поста;
 • начальника відділу декларування підприємств;
 • начальника вантажного складу;
 • брокера на товарних та сировинних біржах;
 • експерта із зовнішньоекономічних питань;
 • начальника відділу технічних засобів митного контролю регіональної митниці;
 • начальника відділу контролю за доставкою вантажів регіональної митниці;
 • спеціаліста з товарного консалтингу;
 • директора з маркетингу;
 • начальника дослідної лабораторії;
 • менеджера в оптовій та роздрібній торгівлі непродовольчими і продовольчими товарами;
 • бренд-менеджера;
 • експерта-товарознавця;
 • товарознавця-логіста;
 • товарознавця;
 • закупника;
 • інженера з якості або стандартизації;
 • менеджера з питань біржової діяльності;
 • викладача навчальних закладів.