ENG | УКР |

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 
 
076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
 
 

Освітні ступені:

 • «Бакалавр» – кваліфікація «Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», термін навчання – 3 роки 10 місяців;
 • «Магістр» – кваліфікація «Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», термін навчання – 1 рік 4 місяці.

 

Конкурсні предмети (сертифікати ЗНО):

Перший предмет – українська мова і література;
Другий предмет – математика;
Третій предмет – Історія України або іноземна мова

 • або біологія
 • або географія
 • або фізика
 • або хімія
 

    

    

Загальна інформація про спеціальність
 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є новою спеціальністю галузі знань 07 «Управління та адміністрування» – це  найсучасніша та найбільш затребувана спеціальність бізнес-спрямування, що поєднує у собі спеціальні знання, уміння,  та практичні навички щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі та ефективної біржової діяльності, спеціальність з підготовки компетентних фахівців, які за вимогами сучасного ринку праці зможуть ефективно аналізувати ресурси, процеси і результати діяльності підприємства, розробляти загальні та функціональні стратегії підприємства і організовувати та здійснювати власний бізнес. 
 
 
 
 
 
  
 
Спеціальність має три розгалуження, що збільшує шанси випускників до ефективного працевлаштування після закінчення  університету: підприємництво, торгівля, біржова діяльність.
Перший напрямок. Підприємництво – особливий тип господарювання, в основі якого є пошук нових можливостей виробництва товарів і послуг на основі інновацій та уміння залучення ресурсів із найрізноманітніших джерел. Це не просто професійна діяльність, це – спосіб життя. Якщо ти молода людина – ти маєш бути підприємливим!
Другий напрямок. Торгівля як відомо, – це рушій прогресу. І, одночасно, це – також бізнес. Торгівля пронизує всі галузі економіки і всі сфери людської діяльності, враховуючи, що майже  все купується і продається. 
Третій напрямок. Біржова діяльність – це діяльність на біржовому ринку, це теж торгівля, але на біржових майданчиках: товарних, валютних і фондових бірж.
 
 
 
 
 
Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, здатний ефективно працювати в аграрних, промислових, комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях, в органах державного управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, або успішно започаткувати власну справу.
Ми допоможемо майбутнім фахівцям не лише отримати знання та розуміння нових можливостей у сучасному середовищі підприємництва та комерційної діяльності, а й практичного їх застосування в реаліях бізнесу, в умовах мінливих купівельних звичок та загроз з боку впливових конкурентів.
Профіль професійної компетентності фахівця з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності дозволяє обирати та обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати себе у багатьох напрямах, гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання.
 
 
 
 
 
Посади, на яких працюють фахівці
Підготовка студентів за спеціальністю здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва, торгівлі в умовах конкуренції на підприємствах різних форм власності та господарювання.
Здобувачі вищої освіти, що успішно закінчать навчання у БНАУ за спеціальністю матимуть можливість заснувати власний бізнес або займати високооплачувані посади.
 
Посади пов’язані з підприємництвом:
 • керівник  підприємств, установ, організацій та їх підрозділів за видами економічної діяльності;
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник  підприємства з надання послуг;
 • фахівець в органах державної влади сфери захисту прав споживачів;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
Посади, що пов’язані з торгівлею:
 • директор ( керівник)  торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • начальник  комерційного відділу;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер у сфері комерційних послуг.
Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).
 
Переваги навчання на даній спеціальності
Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

- здатність заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах;

- здатність до реалізації загальних функцій менеджменту на підприємстві;

- засвоєння розширених знань при поєднанні вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту, аналізу  й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;

- здатність до прийняття обґрунтованих управлінських  рішень у межах своєї компетенції;

- функціональна та інформаційна підготовка проектних рішень;

- оперативне управління первинними підрозділами – лінійними або функціональними, а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління;

Все це сприяє підготовці висококваліфікованих та конкуренто-спроможних фахівців.
 
 
Контакти кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: 
09117 Соборна пл., 8/1, корп. №4
м. Біла Церква, Київська обл., Україна
тел.      095 055 9879