Поповнення бібліотечної бази університету

 

Проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Тетяна Миколаївна Димань передала до наукової бібліотеки університету 11 посібників, що видані 2017 року в рамках проекту Європейського Союзу 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES «Рамка кваліфікацій в галузі наук про навколишнє середовище для українських університетів» (Qualifications Framework in Environmental Science at Ukrainian Universities – QANTUS).

Мета цього міжнародного проекту полягає в підвищенні якості та актуальності вищої освіти в Україні і збільшенні конвергенції з розробками ЄС шляхом розроблення кваліфікаційних рамок. (Сайт проектуhttp://qantus.osenu.org.ua/). Одним з основних завдань проекту є система внутрішнього забезпечення якості навчання у сфері екології, охорони навколишнього природного середовища та збалансованого природокористування на основі європейських стандартів.

Білоцерківський національний аграрний університет являється партнером даного проекту. Один із посібників підготовлений співробітниками університету і рекомендований вченою радою екологічного факультету БНАУ як навчально-методичний посібник для навчання викладачів та фахівців, які беруть участь у розробленні та впровадженні нових освітніх програм, сумісних з Національною рамкою кваліфікацій України та загальноєвропейськими рамками кваліфікацій:

Димань Т.М. Європейський простір вищої освіти та Болонський процес: навчально-методичний посібник / Т.М. Димань, О.А. Боньковський, А.Г. Вовкогон. – Одеса, НУ «ОМА», 2017. – 106 с.

Посібник знайомить з системами вищої освіти у європейських країнах, основними завданнями, принципами та документами, прийнятих в рамках Болонського процесу, методами та засобами їх впровадження у систему вищої освіти України.

(http://rep.btsau.edu.ua/)