Правознавство

Галузь знань – 0304    ПРАВО

 

Напрям підготовки:

– 6.030402 – «Правознавство»

 

Спеціальність, яку отримує випускник:

ОКР «бакалавр» – правознавство;

ОКР «магістр» – правознавство;

 

Термін навчання:

ОКР «бакалавр»   –  3 роки 10 місяців

 

Можливості проходження практики:

Навчальна практика:  

Міськрайонні суди,

Міськрайонні державні виконавчі служби,

Управління юстиції

Обласні, міські. Районні державні адміністрації

 

Навчально-вироВиробнича практика:

Виробничі підприємства різних галузей виробництва на посадах юрисконсультів

 

Виробнича:

Судові та правоохоронні органи,

органи державної виконавчої служби,

Державна реєстраційна служба

Виробничі підприємства різних галузей виробництва

Обласні, міські, районні державні адміністрації

 

Можливості працевлаштування (де можуть працювати випускники)

Юрисконсульт на підприємстві

Помічник адвоката

Помічник нотаріуса

Державний виконавець

В органах внутрішніх справ (на даний час є конкурентоспроможними при поданні документів на посади інспекторів в патрульно-постову службу України)

Секретар судового засідання

Помічник судді