Презентація монографії докторського дослідження Н.І. Бровко «Філософсько-правові засади формування правосвідомості особистості в процесі навчання і виховання»

 

6 лютого на факультеті права та лінгвістики відбулась презентація монографії докторського дослідження доцента кафедри теоретико-правових та соціально-гуманітарних дисциплін Бровко Н.І. на тему: «Філософсько-правові засади формування правосвідомості особистості в процесі навчання і виховання» для НПП та студентів 1 і 2 курсів факультету права та лінгвістики спеціальності "Право".

Із вступним словом виступила декан факультету права та лінгвістики  доцент Борщовецька В.Д., яка зазначила про вагомий внесок  могографії  Н.І. Бровко у розвиток наукової правової думки на даному етапі суспільного розвитку.

Автор монографічного дослідження Н.І. Бровко  висловила слова вдячності науковому редактору д.ю.н., професору, академіку НАПНУ, заслуженому юристу України Костицькому М.В., рецензентам, знаним науковцям  в галузі філософії права В.М. Вовк, О.І. Гвоздіку, В.Я. Марчаку за зауваження, корисні поради та рекомендації.

Авторка зазначила, що метою монографії «Філософсько-правові засади формування правосвідомості особистості в процесі навчання і виховання» було  розкрити філософсько-правові виміри процесів виховання, навчання та отримання освіти індивідуума, з’ясувати їх вплив на формування правосвідомості особистості,  а також роль у цьому процесі інститутів державної влади та громадянського суспільства.

У роботі вперше було здійснено комплексне дослідження філософських, юридичних, а також педагогічно-психологічних та соціологічних вимірів генезису виховання та навчально-освітянської діяльності в контексті їх впливу на державотворчу та правотворчу діяльність у різні періоди історичного розвиту людства та  визначено філософсько-правові засади концепції триєдності головних суб’єктів процесу формування правосвідомості людської особистості: сім’ї (родини), школи (навчального закладу) та соціуму (суспільства) в контексті запровадження спеціальної державної програми.

У монографії досліджено процес трансформації освітнього процесу в Україні в різні періоди розвитку, проаналізовано  освітній процес у деяких європейських країнах та країнах, які не входять до Європейського Союзу (США, Канаді, Англії).

Певну увагу присвячено увагу  корупційним проявам у системі освіти та заходам протидії з ними.

Досліджено особливості процесу формування правосвідомості жителів сільської місцевості.

«Головне завдання усіх інституцій  на даному етапі суспільного розвитку, стверджує автор, – формування особистості з таким  рівнем правосвідомості, що відповідає провідним європейським цінностям. Для формування такої особистості необхідна трансформація системи виховання, навчання та освіти в Україні. Необхідно удосконалити вітчизняне законодавство, що регулює взаємовідносини між сім'єю, навчальним закладом, державою і суспільством в цілому, тому в роботі  пропонується  внести зміни до  ряду статтей Конституції  України, відповідно до яких привести у відповідність закони та інші нормативно-правові акти».

З приводу даної проблематики розвинулась жвава дискусія між присутніми, що засвідчило актуальність та важливість проблематики монографічного дослідження у якій взяли участь науково-педагогічні працівники та присутні студенти. Доктор юрид. наук Нікітенко О.І.,  зазначив, що дане дослідження є актуальним та необхідним на даному етапі суспільного розвитку, а к.пол.н. Мельник Л.М.  побажала успіхів авторці.