ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедра землеробства, агрохімії та грунтознавства

Примак Іван Дмитрович – завідувач кафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
Професор, доктор сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

"Розробка енергозберігаючих технологій механічного обробітку грунту та раціональних сівозмін для умов Центрального Лісостепу України". 

У 1993 році захистив докторську дисертацію на тему: “Агротехнічні основи та шляхи удосконалення механічного обробітку грунту при різних рівнях удобрення в кормових сівозмінах Лісостепу України”.

 

Ідентифікація науковця:
 
G-3906-2016

 

 

Викладає дисципліни: 
"Землеробство", "Гербологія", "Адаптивні системи землеробства".
Карпук Леся Михайлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

"Оптимізація елементів технології вирощування технічних та біоенергетичних культур в умовах Лісостепу України".

Коло наукових інтересів: рослинництво, технічні культури, біоенергетичні культури, основи ґрунтознавства.

Випускниця агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію, у 2015 р. – докторську дисертацію.

На кафедрі працює з 2008 р.

Голова спеціалізованої вченої ради К 27.821. 04 у Білоцерківському НАУ.

Автор понад 100 наукових праць, в т.ч. 3 навчальних посібника,1 навчального практикуму, 2 патентів на корисну модель.

 

Ідентифікація науковця:

 

Ображій Сергій Володимирович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Вплив систем обробітку ґрунту і рівнів удобрення на продуктивність зернопросапної сівозміни в Центральному Лісостепу України".

Коло наукових інтересів: меліоративне землеробство, технічні культури, біоенергетичні культури, основи ґрунтознавства

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету.

В 2012 році захистив кандидатську дисертацію.

На кафедрі працює з 2008 р.

 

Ідентифікація науковця:
ID: AAD-5080-2020
 
Викладає дисципліни: 
"Землеробство".
Павліченко Андрій Андрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

"Продуктивність плодозмінної сівозміни залежно від систем основного обробітку ґрунту і добрив у правобережному лісостепу України".

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету.

На кафедрі працює з 2012 р.

 

Індентифікація науковця:

 

Викладає дисципліни: 
"Землеробство", "Гербологія", "Агрометеорологія", "Ґрунти світу та України".
Войтовик Михайло Вікторович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Продуктивність багаторічних трав та сумішок однорічних культур залежно від рівня азотного живлення та строків сівби на Чорноземі вилугованому Лісостепу України".

Кулик Роман Михайлович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

"Спосіб використання багаторічних трав у системі зеленого конвеєра ".

Коло наукових інтересів: землеробство, ґрунтознавство, агрохімія, кормовиробництво і луківництво.

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету.

У 2005 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті землеробства УААН.

У 2003 році отримав деклараційний патент на винахід “Спосіб використання багаторічних трав у системі зеленого конвеєра ”.

Розробляв Державні стандарти України та енергозберігаючу технологію створення пасовищного конвеєра на основі поєднання травостоїв з багаторічних трав і резервних загонів. За матеріалами наукових досліджень опублікував 14 наукових праць.

На кафедрі працює з 2015 р.

 

Ідентифікація науковця:
 
Викладає дисципліни: 
"Землеробство", "Грунтознавство", "Агрохімія"
Панченко Олександр Борисович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Відтворення родючості чорнозему типового залежно від систем основного обробітку ґрунту і удобрення в Центральному Лісостепу України".

Коло наукових інтересів: землеробство, гербологія, агрометеорологія.

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію.

На кафедрі працює з 2014 р.

Автор 12 наукових праць, в т.ч.  співавтор  7 навчальних посібників.

Караульна Віталіна Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Агроекологічна оцінка забруднення компонентів трофічних ланцюгів стійкими органічними забруднювачами".

Коло наукових інтересів: агрохімія, ґрунтознавство, система застосування добрив.

Випускниця агрономічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.16 "Екологія".

На кафедрі працює з 2017 року.

Автор 26 наукових праць.

 

Ідентифікація науковця:
 
Єзерковська Людмила Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Філіпова Лариса Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Випускниця агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету. В університеті працює з 1996 року.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність природних і синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі».

Коло наукових інтересів: фізіологія рослин, біотехнологія рослин, фітомеліорація.

Опублікувала понад 40 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Фізіологія рослин", "Біометрія", "Урбоекологія та фітомеліорація", "Агролісомеліорація"
Панченко Інна Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Єрмолаєв Микола Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, доцент