ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри акушерства і біотехнології репродукції тварин

Завідуюча кафедри  Власенко Світлана Анатоліївна, доктор ветеринарних наук, доцент
У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Вплив циркулюючих антитіл до гіалуронідази на відтворну функцію корів”
Напрям наукової діяльності: вивчення механізмів взаємозв’язку між гнійно-некротичними ураженнями в ділянці пальців у корів та порушеннями їх репродуктивної функції.

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему: «Патогенетичні механізми порушень репродуктивної функції у високопродуктивних корів за гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців».

Викладає дисципліни – акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології; Акушерські і гінекологічні хвороби продуктивних тварин

 

Івасенко Борис Петрович, канд. вет. наук, доцент.
У 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Вплив умов внутрішньо-утробного розвитку та хвороб новонароджених телят на репродуктивну функцію телиць”
Напрям наукової діяльності: профілактика патологій внутрішньоутробного розвитку плодів та хвороб новонароджених телят.

Викладає дисципліни – акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології

 

 

 

 

Ордін Юрій Миколайович, канд. вет. наук, доцент.
У 1999 році захистив кандидатську дисертацію: “Корекція перебігу родів і післяро-дового періоду у зв’язку з клініко-фізіологічним станом корів під час сухостою”
Напрям наукової діяльності: метафілактика акушерських хвороб у корів залежно від їх клініко-фізіологічного стану під час сухостійного періоду.

Викладає дисципліни – акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології; Лікарські форми і препарати в акушерстві і гінекології

 

 

 

Лотоцький Валерій Володимирович, канд. вет. наук, доцент.
У 2008 році захистив кандидатську дисертації на тему: „Розробка і апробація сучасних методів визначення оптимального часу осіменіння високопродуктивних корів”
Напрям наукової діяльності: технологія відтворення ВРХ. Акушерські та гінекологічні хвороби дрібних тварин. Ультразвукова діагностика.

Викладає дисципліни – акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з основами андрології; акушерські і гінекологічні хвороби дрібних тварин; технологія відтворення сільськогосподарських тварин

 

 

 

Плахотнюк Ігор Миколайович, канд. вет. наук, доцент
У 2010  році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Вплив стану молочної залози на відновлення відтворної функції корів за гіпофункції яєчників”.
Напрям наукової діяльності: Вивчення впливу маститу на статеву функцію корів. Ультразвукова діагностика.

Викладає дисципліни – акушерські і гінекологічні хвороби дрібних тварин; технологія відтворення сільськогосподарських тварин.

 

 

 

Бабань Олександр Антолійович, канд. вет. наук, доцент
У 2010  році захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Гіпоплазія яєчників у корів: морфофункціональні зміни, поширеність та методи лікування“.
Напрям наукової діяльності: Технологія відтворення ВРХ і свиней. Штучне осіменіння свиноматок. Ультразвукова діагностика.

Викладає дисципліни – гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з оснвами андрології; акушерські і гінекологічні хвороби дрібних тварин; технологія відтворення сільськогосподарських тварин

 

 

 

 

Єрошенко Олександр Валентинович, канд. вет. наук 

Захистив кандидатську дисертацію y 2013 році на тему: Білки гострої фази і маркери сполучної тканини за репаративного остеогенезу та його фармакологічна корекція y собак.

Викладає дисципліни – гінекологія і біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин з оснвами андрології; акушерські і гінекологічні хвороби дрібних тварин; технологія відтворення сільськогосподарських тварин

 

 

 

 

Телефон кафедри: 39-83-53