ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри cадово-паркового господарства

Марченко Алла Борисівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідувач кафедри, доктор с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Моніторинг основних фітопатогенних мікроорганізмів в агроценозах і біоценозах Лісостепу України та відпрацювання систем захисту рослин проти хвороб, що викликані ними"

Випускниця  агрономічного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту.
в Білоцерківському НАУ працює з 2010 р.

Дисертацію на тему: «Особливості патогенезу хвороб капусти білоголової ранньостиглої (Brassica oleracea var. capitata  f. alba) та вихідний матеріал за стійкістю» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.004.02 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України 26 вересня 2008 року. 

Керує виконанням науково-дослідною тематикою 0112U006847 «Моніторинг основних фітопатогенних мікроорганізмів в агроценозах і біоценозах Лісостепу України та відпрацювання систем захисту рослин проти хвороб, що викликані ними»

Член Всеукраїнського товариства мікробіологів.

Має Свідоцтво № 08179 про авторство на сорт рослин Нісса капуста білоголова  Міністерство аграрної політики України державна служба з охорони прав на сорти рослин Заявка № 05028011, передано та реєстровано у базі даних Національного центру генетичних ресурсів рослин України в 2005 році дві лінії  Л № 1/404 і Л № 97 капусти ранньостиглої  стійкі проти фузаріозного в’янення.

Опублікував понад 60 праць наукового та  7 навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Лісова фітопатологія", "Лісова ентомологія", "Інтегрований захист декоративних рослин".
Роговський Сергій Володимирович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Інтродукційна оптимізація зелених насаджень в умовах Правобережного лісостепу України".

Коло наукових інтересів: Інтродукційна оптимізація зелених насаджень в умовах Правобережного лісостепу України, садово-паркове будівництво, декоративне розсадництво і насінництво.

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту з 1979 року.

З 1987 по 1993 рік працював в Інституті цукрових буряків старшим науковим співробітником, де 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Особливості розмноження та вирощування стевії  Stevia rebaudiana  Bertoni в умовах Правобережного лісостепу України.

З 1993 по 2004 рік працював у дендропарку “Олександрія” НАН України, старшим науковим співробітником, завідуючим відділом репродуктивної біології рослин.

З вересня 2005 року  асистент, а 2006 доцент Білоцерківського  Національного аграрного університету, на кафедрі  садово-паркового господарства з дня заснування.

Автор чотирьох навчальних посібників, співавтор трьох типових навчальних програм, 33 методичних розробок та 75 наукових публікацій, всього 115 публікацій.

 

Викладає дисципліни: 
"Садово-паркове будівництво", "Декоративне розсадництво і насінництво", "Сучасні технології у декоративному розсадництві".
Олешко Олена Геннадіївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Вивчення біолого-екологічних особливостей деревних рослин в насадженнях загального користування м. Біла Церква".

Коло наукових інтересів: лісова селекція, генетика, інтродукція і адаптація декоративних рослин, декоративне садівництво.

В 1995 році закінчила біолого-екологічний факультет Дніпропетровського державного університету.

На кафедрі "Садово-паркового господарства" працює з 2007 року.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на   тему:”Ідентифікація самозапилених ліній кукурудзи,створених на базі різних генетичних плазм”

Автор 24 наукових праць, 1 посібника, 8 науково-методичних розробок, 3 авторських свідоцтв про сорти рослин.

Викладає дисципліни: 
"Інтродукція і адаптація декоративних рослин", "Декоративне садівництво", "Основи фахової підготовки", "Інвентаризація садово-паркових об’єктів", "Методологія та організація наукових досліджень".
Іщук Любов Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор біологічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Вивчення систематики, екології, біології і раціонального використання видів  та культиварів родини Salicaceae  Mirbel. в Україні".

Коло наукових інтересів: ботаніка, дендрологія, квітникарство, озеленення, фітодизайн, квіткове аранжування, природно-заповідна справа.

Випускниця природничого факультету Уманського державного педагогічного інституту ім. Павла Тичини, 1996 рік.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Еколого-біологічні основи інтродукції видів і форм Carpinus L. у Правобережному Лісостепу України та перспективи їх використання в культурі”.

На кафедрі "Садово-паркового господарства" працює  з 2009 року.

Член українського ботанічного товариства.

Автор 170 наукових праць і 25 навчально-методичних розробок, в тому числі двох монографій, 45 статей у вітчизняних фахових та 10 статей у зарубіжних фахових виданнях, а також співавтор каталогу і навчального посібника з грифом МОН «Квітникарство».

Викладає дисципліни: 
"Квітникарство", "Квітникарство закритого грунту", "Природно-заповідна справа", "Основи аранжування", "Формове різноманіття декоративних деревних рослин", "Агротехніка зеленого будівництва".
Масальський Владислав Петрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат біологічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Вивчення біолого-екологічних особливостей аборигенної  дендрофлори в насадженнях м. Біла Церква".

Коло наукових інтересів: дендропроектування, озеленення населених місць, гідротехнічні споруди садово-паркових об'єктів, комп'ютерні технології проектування садово-паркових об'єктів.

Закінчив Київський національний аграрний університет.

У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Рід Tilia L. в Правобережному Лісостепу України: інтродукція, біоекологічні особливості , перспективи використання”.

На кафедрі "Садово-паркового господарства" працює з 2012 року.

Автор 22 наукових праць і 3 навчально-методичних розробок.

Викладає дисципліни: 
"Дендропроектування", "Озеленення населених місць", "Гідротехнічні споруди садово-паркових об'єктів", "Основи комп’ютерного проектування", "Комп'ютерні технології проектування садово-паркових об'єктів".
Крупа Наталія Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат біологічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Розробка методів фізіологічної діагностики стану деревних рослин, використання сучасних антидепресантів під час вирощування садивного матеріалу та в післясадивний період. Прогноз стресових ситуацій в інтродукованих популяціях деревних рослин".

Коло наукових інтересів: фізіологія рослин, реконструкція та реставрація СПО, луківництво і газони, експлуатація СПО, топіарне мистецтво, декоративне садівництво.

Випускниця природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Тичини, 2008 рік.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему : “Фотосинтез і розподіл асимілятів як складові продукційного процесу високоінтенсивних сортів озимої пшениці”.

На кафедрі "Садово-паркового господарства" працює з 2012 року.

Автор 23 наукових праць і 3 навчально-методичні розробки, співавтор навчального посібника.

Викладає дисципліни: 
"Реконструкція та реставрація садово-паркових об’єктів", "Луківництво і газони", "Експлуатація садово-паркових об’єктів", "Топіарне мистецтво", "Декоративне садівництво", "Тепличне господарство".
Жихарева Катерина В’ячеславівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

"Принципи реконструкції та відтворення житлових і громадських споруд в історичному середовищі середніх міст".

Коло наукових інтересів: містобудування, архітектура,  ландшафтна архітектура та дизайн, ландшафтна графіка,  ландшафтне проектування.

Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури.

На кафедрі "Садово-паркового господарства" працює з 2013 року.

З 2015 року навчається в аспірантурі.

В 2007 р. в складі авторського колективу  ПТАМ «АММІ» отримала премію Національної Спілки архітекторів України «Валюта» за реалізований проект «Індивідуальний житловий будинок (Посольство Іраку) в м. Києві»  та дипломи І, ІІ та ІІІ ступеню конкурсу НСАУ за громадські будівлі і споруди та житлові будівлі в номінації «проект» та «реалізація». Неодноразово була нагороджена дипломами І – ІІ ступеню в щорічних архітектурних оглядах-конкурсах за кращій проект та реалізацію в м. Біла Церква.

•Автор 5 наукових праць.

Викладає дисципліни: 
"Основи містобудування", "Ландшафтна архітектура", "Ландшафтне проектування", "Ландшафтна графіка".
Струтинська Юлія Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

«Особливості озеленення міських внутріквартальних насаджень. Флористична структура та динаміка розвитку рослинного покриву внутріквартальних насаджень».

У 2008 році закінчила магістратуру Київського національного університету культури і мистецтв за напрямком «Дизайн середовища».

На кафедрі працює з 2018 року.

Автор 6 наукових праць, співавтор  науково-методичної розробки.

Викладає дисципліни: 
«Основи аранжування», «Дендрологія», «Садово-паркове будівництво», «Інвентаризація садово-паркових об'єктів».
Гусаковський Дмитро Михайлович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

У 2013 році закінчив Одеський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського за напрямком «Образотворче мистецтво».

На кафедрі працює з 2018 р.

У 2013 році  отримав 1 місце  в обласному  конкурсі  «Феєрія творчості» серед працівників навчальних закладів.

У 2016 році  отримав премію міського голови  м. Білгород-Дністровського у номінації «Творчі  досягнення».

Постійний учасник міських виставок із живопису та учасник різних арт-проектів.

Викладає дисципліни: 
«Живопис», «Графіка», «Основи композиції», «Ландшафтна графіка».