ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри цивільно-правових дисциплін

завідувач кафедри – Пахомова Анна Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0003-2292-9315

Профіль в Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jgKGP-QAAAAJ

Сфера наукових та освітніх інтересів:

  • проблеми інформатизації аграрної освіти в Україні

Корпоративна електронна пошта: anna.pakhomova@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Цивільне право (право інтелектуальної власності), Цивільний процес
Настіна Ольга Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0001-6331-7222

Профіль в Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KS24fskAAAAJ

Сфера наукових та освітніх інтересів:

  • Правове регулювання публічної власності на землю в Україні

Корпоративна електронна пошта: olga.nastina@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Земельне право, Правові засади діяльності юридичної клініки
Ломакіна Ірина Юріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0001-9184-0862

Профіль в Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WhuRXLsAAAAJ

Сфера наукових та освітніх інтересів:

  • Проблеми соціального забезпечення АПК

Корпоративна електронна пошта: irina.lomakina@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Трудове право, Правове регулювання фермерства в Україні, Договірне право ЄС, Медичне право
Аргат Яна Петрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0003-2993-9735

Профіль в Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=d1ALoWEAAAAJ&hl=uk

Сфера наукових та освітніх інтересів:

  • Теоретично-правові основи порушення прав людини

Корпоративна електронна пошта: yana.kuzmenko@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Цивільне право (сімейне). Господарське право, Основи римського приватного права,Корпоративне право.
Обіюх Наталія Михайлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0001-8875-1658

Профіль в Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=V8YRsIAAAAAJ

Сфера наукових та освітніх інтересів:

  • Сучасні проблеми правового регулювання у сфері природокористування
  • Сучасні проблеми правового регулювання охорони земель

Корпоративна електронна пошта: nataliya.obiiukh@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Екологічне право, Природоресурсне право, Природоохоронне законодавство та екологічне право,Правове регулювання приватизації, Природоохоронне право ЄС.
Мельник Вікторія Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0001-9268-0274

Профіль в Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KGjni0sAAAAJ

Сфера наукових та освітніх інтересів:

  • Правове регулювання органічного сільськогосподарського виробництва

Корпоративна електронна пошта: viktoriia.melnyk@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Аграрне право, Правові основи ЗЕД суб’єктів агробізнесу, Інвестиційне право, Складання процесуальних документів
Ярмоленко Юлія Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0002-1814-5828

Профіль в Google scholar:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=lAE8jbQAAAAJ

Сфера наукових та освітніх інтересів:

  • Проблеми регулювання біржових правовідносин

Корпоративна електронна пошта: yuliia.yarmolenko@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Господарський процес, Правове регулювання реєстрації земельної нерухомості
Курчин Олег Геннадійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0002-8133-4293

Сфера наукових та освітніх інтересів:

  • Правове регулювання сільськогосподарського виробництва

Корпоративна електронна пошта: oleh.kurchyn@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Патентне право
Єфремова Ірина Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
канд. юрид. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

 

Профіль в Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vmLEp4oAAAAJ

 

Кафедру цивільно-правових дисциплін було створено в результаті реорганізації кафедри правознавства одночасно із створенням юридичного факультету Білоцерківського НАУ в березні 2003 року. З моменту заснування кафедри цивільно-правових дисциплін співробітники обрали основним напрямом наукової роботи тему: «Земля як об’єкт сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності: питання правового регулювання, фінансування, практичного застосування»

У розробці наукової тематики кафедри провідна роль належала завідувачу кафедри доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристу України, академіку УАН, доктору наук у галузі права Міжнародної Кадрової Академії і Міжнародного Відкритого Університету (Каліфорнія, США) І.Ю. Сальману, співавтору значної кількості підручників з аграрного права, а також одному з розробників Земельного кодексу України.

Нині на кафедрі під керівництвом кандидата юридичних наук, доцента А.О. Пахомової сумлінно працюють доктор юридичних наук О.Г. Курчин, доценти Я.П. Аргат, І.І. Єфремова, І.Ю. Ломакіна, О.І. Настіна, Н.М. Обіюх, Ю.В. Ярмоленко, асистент В.О. Мельник. За час існування кафедри викладачами кафедри захищені: одна докторська дисертація (І.Ю.Сальман, О.Г. Курчин), п’ять кандидатських дисертацій з юридичних наук (А.О. Пахомова, Я.П. Аргат, І.І. Єфремова, І.Ю. Ломакіна, О.І. Настіна).

Працівники кафедри постійно підвищують свій професійний та науковий рівень, беручи активну участь у міжнародних та державних конференціях, семінарах, круглих столах. Проходять міжнародні стажування в тому числі в рамках проекту ТЕМПУС- ТАСІС (м. Гісен, Німеччина), Еразмус ( м. Варна, Болгарія).

Результати наукової діяльності кафедри відображаються у монографіях, наукових статтях, тезах і доповідях конференції викладачів кафедри. В цілому, за час існування кафедри професорсько-викладацьким колективом підготовлено понад 300 публікацій, серед яких 2 монографії, 6 підручників та навчальних посібників, один з яких вийшов під грифом Міністерства освіти та науки України, ще два під грифом Міністерства аграрної політики та продовольства.

Кафедра забезпечує викладання основних дисциплін цивілістичного блоку з акцентом на правових дисциплінах, які передбачають вивчення особливостей правового регулювання суспільних відносин в аграрній, земельній, екологічній та прирородоресурсній сферах, що підтверджує унікальність освітньої програми «Право» у Білоцерківському національному аграрному університеті.

При кафедрі діє студентський науковий гурток «Право і практика». На кафедрі працюють куратори юридичної клініки факультету права та лінгвістики, які здійснюють загальне керівництво роботою студентів із надання юридичних консультацій малозабезпеченим верствам населення.

Професорсько-викладацьким колективом кафедри здійснюється активне залучення студентів до наукової та практичної діяльності: проводяться студентські наукові семінари за різними напрямками, судові дебати з цивільного та господарського процесів, кращі наукові роботи студентів рекомендуються до опублікування у збірниках наукових праць. Під керівництвом викладачів кафедри студенти-науковці в рамках діяльності наукової лабораторії «Сучасні проблеми земельного, аграрного, екологічного та природоресурсного права» беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях з питань юриспруденції, а також займають призові місця у конкурсах студентських наукових робіт.

Під час навчання велика увага приділяється взаємодії теоретичних знань із практичним застосуванням, акцентується увага на необхідності підготовки сучасних високоосвічених фахівців юриспруденції, здатних до вирішення нетипових проблем.

В рамках культурно-виховної роботи куратори груп регулярно проводять виховні години відповідно до затвердженого плану виховної роботи факультету права та лінгвістики. Для поліпшення взаємодії викладацького та студентського колективів викладачі кафедри сприяють організації екскурсійних подорожей для студентів. За час роботи кафедри викладачі спільно із студентами відвідали видатні історичні місця України, в тому числі міста: Київ, Львів, Одесу, Кам’янець-Подільський, Умань тощо.