ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри екології та біотехнології

Бітюцький Володимир Семенович (Bityutskyy V.S.)
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідуючий кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор
Напрям наукової діяльності: 
Випускник Київського національного університета імені Тараса Шевченка за спеціальністю: Біологія, кваліфікація: біолог-біохімік, викладач біології та хімії.
У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив комплексу цеолітів та біологічно активних речовин на показники метаболізму і продуктивність курчат-бройлерів» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.
У 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Біотехнологія одержання і застосування комплексних антианемічних препаратів для корекції адаптивних систем організму поросят в постнатальному онтогенезі» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.
У 2011 р. присвоєно вчене звання професора кафедри неорганічної та аналітичної хімії.
 
Кількість наукових та навчально-методичних праць –  автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, співавтор навчального посібника, монографії, 6 ДСТУ, 16 Технічних умов (ТУУ) та 12 патентів.
Під керівництвом професора Бітюцького В.С. захищено 3 кандидатських та 1 докторська дисертації.
 
Сфера наукових інтересів: біотехнологія, біохімія, нанотехнології у тваринництві.
 
Досвід роботи та допоміжна діяльність: тривалий досвід викладацької, наукової та науково-практичної роботи.
Член спеціалізованої вченої ради Д 27.281.01  у Білоцерківському НАУ;
 
Профіль Google Scholar: Володимир Семенович Бітюцький / V.S.Bityutsky, Bityutskyy V.S. (H-index 12)
ORCID: 0000-0002-2699-3974
Web of Science (ResearcherID ABI-5834-2020 (Publications 7; Total times cited 31; H-index 4)
Scopus: Bityutskyy, Volodimir S. (H-index 2)
voseb@ukr.net    
Тел. +38(096) 3747151
 
Викладає дисципліни: 
«Екологічна біотехнологія», «Нанотехнології в аграрному виробництві», «Основи біотехнології», «Нанотехнології в аквакультурі», Екологічні нанотехнології»
Веред Петро Іванович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Біотехнологія одержання та вивчення доцільності застосування вітчизняних препаратів для профілактики анемії поросят у порівнянні з імпортними аналогами».

Напрям наукових досліджень: корекція параметрів біоконверсійних процесів за утилізації органічних відходів.

Наукові праці: у науковому доробку понад 60 наукових праць, у тому числі ТУ України, методичні рекомендації виробництву, патенти та 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science.

Досвід роботи та допоміжна діяльність: викладацька діяльність направлена на перспективні способи мислення, викладання на базі сучасних методик та зарубіжного досвіду, одержаного під час стажувань та проведення наукових досліджень у Франції та Чеській республіці.

Корпоративний e-mail: petro.vered@btsau.edu.ua

Ідентифікація науковця: orcid.org 0000-0001-6548-4622

 

Викладає дисципліни: 
Біотехнологія об’єктів аквакультури; Водна токсикологія; Рекуперація, регенерація та рециклінг відходів; Екологія виробництва та застосування ветеринарних препаратів
Мельниченко Олександр Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
пофесор, доктор сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

 

Розробка сучасних біотехнологій створення пре- та пробіотичних препаратів для застосування у тваринництві
 
Корпоративний e-mail: oleksandr.melnychenko@btsau.edu.ua
Електронна адреса: alex_eco@ukr.net
Ідентифікація науковця: / Melnichenko O. / ORCID ID:0000-0001-5462-508X
Ідентифікатор Web of Science - www. researcherid.com/rid/C-2553-2019

 

Викладає дисципліни: 
«Екологія в тваринництві», «Біотехнологія»
Харчишин Віктор Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Біотехнологія створення пробіотичних препаратів для потреб галузі птахівництва

Викладає дисципліни: 
Моделювання і прогнозування стану довкілля, основи мінімізації забруднення екосистем, екологія БАР
Злочевський Михайло Володимирович
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 

Корекція мінерального живлення жуйних тварин

Викладає дисципліни: 
Біотехнологія у ветеринарній медицині, біотехнологія, екологічна експертиза
Шулько Ольга Павлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат сільськогосподарських наук
Напрям наукової діяльності: 
Випускниця Білоцерківського державного аграрного університету 2003 р. за спеціальністю ветеринарна медицина.
У 2011році захистила  кандидатську дисертацію на тему: “Обмін речовин, продуктивність та якість продукції кролів за різних доз сірки та оптимального рівня селену в раціоні”.
 
Кількість наукових та навчально-методичних праць: у науковому доробку понад 50 наукових праць, у тому числі 2 монографії, 1 патент та 5 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.
 
Досвід роботи та допоміжна діяльність: викладацька діяльність направлена на перспективні способи мислення, викладання на базі сучасних методик та зарубіжного досвіду, одержаного під час стажування For successfuliy participated international internship program on the topic of: “Unified educational space Ukraine-eu Workload: Awarded 5 (five) ECTS credits by the course «Ecology and biotechnology». Reg. № HR9305 / 16.05.2019
Підвищувала кваліфікацію In the international skills development on the theme «Distance learning tools on the example of zoom and moodle platforms», 15-22 February, 2021 (Lublin, Republic of Poland).
Пройшла підвищення кваліфікації: за напрямком «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»; за спеціальністю 101 «Екологія» на базі профільних лабораторій інституту ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, м. Львів.; в умовах виробництва у ТОВ «Сквираплемрибгосп».
Взяла участь у вебінарах – «The methodology of plagiarism prevention»; Можливості референс-менеджера EndNote для роботи з бібліографією; Оновлена платформа Web of Science: швидше, зручніше, ефективніше.
 
Корпоративний e-mail: Olha.Shulko@btsau.edu.ua
Ідентифікація науковця: orcid.org 0000-0002-0052-8871
E-mail:  oshulko6@gmail.com 
Тел. +38 (067) 6854981

 

Викладає дисципліни: 
“Аграрна екологія”, “Екологізація тваринництва”, “Природоохоронні технології та обладнання”
Онищенко Любов Степанівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
старший викладач
Напрям наукової діяльності: 
Випускниця Білоцерківського державного аграрного університету 1999 р. за спеціальністю – «зооінженерія» 1999 р. Є здобувачем наукового ступеня за напрямом: “Біотехнологія одержання білково-мінеральної біомаси вермикультури та її використання під час вирощування перепелів”.
 
Кількість наукових та навчально-методичних праць – близько 40 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі – 5 у системах цитування WOS та Scopus, 1 патент України,. Відповідає за організацію та проведення культмасової роботи з студентами на факультеті 
 
Тематика НДР:                                   
 «Дослідження впливу технологічних параметрів на нарощування біомаси вермикультури»
 
Профіль Google Scholar: Любов Онищенкоhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=i078idgAAAAJ&hl=ru
Ідентифікатор автора Web of Science: C-1444-2019   
Тел. +38 (067) 6863256
 
Викладає дисципліни: 
« Екологія та захист навколишнього природнього середовища», «Біотхнологія», «Екологічна стадартизація і сертифікаія»
Новицький Василь Петрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
д-р с.-г. наук, асистент
Мельниченко Юлія Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Біотехнологія одержання пробіотичної добавки та її використання за вирощування курчат-бройлерів» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Кількість наукових та навчально-методичнихпраць –  автор понад 50 наукових праць, у тому числі Технічні умови (ТУУ), 10 патентів та 5 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science.

 

Корпоративний e-mail: yuliia.melnychenko@btsau.edu.ua

Електронна адреса: melnichenko.yuliya.o@gmail.com

Ідентифікація науковця: / Yuliia Melnychenko / ORCID ID:0000-0002-1324-0762

Ідентифікатор Web of Science - www. researcherid.com/rid/C-1284-2019

Паламарчук Валентина Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
старший лаборант

Кафедра екології та біотехнології була заснована в 2003 році. Її очолив професор, академік НААНУ Віктор Григорович Герасименко – здібний організатор і педагог, відомий вчений з біохімії та біотехнології.

В.Г. Герасименко на теренах колишнього СРСР вперше започаткував викладання біотехнології на факультеті ветеринарної медицини БДАУ (1988 р.), під його керівництвом розроблено базову навчальну програму з цієї дисципліни, а також „Програму кандидатського іспиту зі спеціальності „біотехнологія”; співавтор базової „Програми з біології продуктивності сільськогосподарських тварин". Дослідження в такому обсязі і на такому рівні в Україні виконано вперше.

Важливим у наукових дослідженнях В.Г. Герасименка є фундаментальний підхід до вивчення біологічних процесів, природоохоронна спрямованість у визначенні залежності стану тваринного організму від рівня важких металів у міграційному ланцюзі "ґрунт – рослинність – тваринний організм". Ним доведено, що важкі метали є небезпечними забруднювачами навколишнього середовища.

У 1992 р. за участю В.Г. Герасименка було створено Проблемну науково-дослідну еколого-біотехнологічну лабораторію, у 1996 р. на її базі – Науково-дослідний інститут екології і біотехнології у складі університету. Пріоритетними в НДІ екології і біотехнології БДАУ є наукові дослідження з розробки технологій одержання і промислового виробництва вітчизняних препаратів протианемічної дії з антиоксидантними та імуномодулюючими властивостями.

З ініціативи В. Г. Герасименка в 1993 р. було створено спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук зі спеціальності 03.00.20 «Біотехнологія», яку він очолював з часу заснування. Опублікував понад 350 наукових праць, у тому числі 7 монографій, підручників та навчальних посібників, отримано 22 патенти, розроблено 26 ТУ У. Підготував 4 доктори та 14 кандидатів наук. 

Віктор Григорович видав ґрунтовні книги з біотехнології, входив до низки наукових, науково-методичних і спеціалізованих вчених рад, а також комісій. Удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України», нагрудного знака «Відмінник освіти України», ордена «За заслуги» III ступеня, трудової відзнаки «Знак пошани» МАП України та почесної відзнаки УААН. Нагороджений орденом «За мудрість, гідність, самовідданість», ім’я академіка внесено до Золотого фонду м. Біла Церква.

Із 2009 р. обов’язки завідувача кафедри екології і біотехнології виконував д.с.-г.н., доц. О. М. Мельниченко, якого Вчена рада університету в 2010 р. обрала на цю посаду.

Досягненням кафедри останніх років є створення необхідної матеріальної бази й підготовка відповідних науково-педагогічних кадрів для такої перспективної науки, як біотехнологія, яку вже кілька років викладають на екологічному, біологотехнологічному факультетах і факультеті ветеринарної медицини. 

Напрям науково-дослідної роботи кафедри – створення технології одержання комплексних адаптогенних антиоксидантно-мінерально-вітамінних препаратів для молодняку сільськогосподарських тварин. Розроблено методи конструювання, визначено оптимальні параметри цієї технології, вивчено фізико-хімічні та біологічні властивості препаратів, проведено адаптування технології до промислового виробництва, створено технологію одержання і пілотного виробництва препаратів: «Сапоензим-1» (кормова добавка до раціонів курчат-бройлерів), «Сапоензим-2» (для перепелів), «Сапоензим-3» (для курчат-бройлерів), «Оргмет-1» (для курчат-бройлерів), «Оргмет-2» (для перепелів), «Алюмоензим» (для курчат-бройлерів і перепелів), «Полімін 1» (мінеральна добавка для вирощування курчат-бройлерів), «Полімін 2» (для перепелів), «Алюмосилікатойодний препарат» (кормова добавка до раціонів перепелів), наповнювачі преміксів для перепелів і курчат-бройлерів, премікс з цеолітумісним базальтовим туфом для вирощування перепелів, препарат селенорганічний (кормова добавка для перепелів), препарат комплексний адаптогенний (для перепелів) тощо.

Співробітники кафедри беруть участь у написанні типових робочих програм, методичних вказівок і посібників. 

Упродовж 2016–2017 рр. в. о. завідувача кафедри був к.с.-г.н., доц. П. І. Веред, який працює на кафедрі з 2000 р. Кандидатську дисертацію захистив у 2006 р. за напрямом виробництва антианемічних препаратів, які успішно апробовано в передових аграрних господарствах України та ЄС. Нині проводить дослідження в галузі біотехнологічних методів утилізації органічних відходів задля забезпечення екологічного благополуччя та одержання високоякісних органічних добрив.

Із 2017 р. кафедру очолює д.с.-г.н., проф. В. С. Бітюцький – автор 90 наукових і навчально-методичних праць, співавтор 15 ТУУ на препарати та 15 патентів. Під його керівництвом тривають дослідження щодо біотехнології одержання та використання пробіотиків з наночастинками сполук металів та металоїдів у птахівництві та тваринництві. Проведені дослідження у співпраці з Інститутом мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного лягли в основу технології одержання якісно нових малотоксичних препаратів, здатних поліпшити продуктивність та виробництво м’яса птиці. Докторанти і працівники кафедри опублікували результати багатьох досліджень у міжнародних виданнях, індексованих у наукометричних базах даних «WOS» і «Scopus», отримано низку патентів.

Кафедра активно співпрацює з такими навчально-практичними центрами: УкрЦВТ у с. Дослідницьке Васильківського району Київської області, Білоцерківське птахооб’єднання в с. Дрозди, Білоцерківський держлісгосп. Співробітники кафедри регулярно проходять стажування у профільних науково-дослідних закладах України.