Професорсько-викладацький склад | Кафедри генетики, селекції і насінництва сільськогосподарських культур

Завідувач кафедри - Лозінський Микола Владиславович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Теоретичні і практичні аспекти селекції  пшениці м’якої озимої на підвищення адаптивного потенціалу для умов центрального Лісостепу України".

Коло наукових інтересів: селекція і насінництво сільськогосподарських культур, система застосування добрив, агрохімія.

Член спеціалізованої вченої ради К 27.821. 04 у Білоцерківському НАУ.

Член Всеукраїнського товариства генетиків і селекціонерів.

Автор понад 60 наукових праць, в т.ч. 2 навчальних посібників, співавтор сорту пшениці м'якої озимої “Легенда білоцерківська”.

Викладає дисципліни: 
"Селекція і насінництво польових культур", "Насінництво окремих культур", "Генетика", "Основи бджільництва"
Бурденюк-Тарасевич Лариса Антонівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

"Методи селекції сортів озимої м'якої пшениці з підвищеною адаптивністю до умов Лісостепу і Полісся України".

Коло наукових інтересів: селекція і насінництво сільськогосподарських культур.

Член спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій в Інституті землеробства та в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України.

Під її керівництвом створено 30 інтенсивних цінних та сильних за хлібопекарськими якостями сортів озимої м'якої пшениці, 17 з яких занесені до Реестру сортів рослин України.

Автор понад  110 наукових праць.

Нагороджена медаллю ім. М.Вавилова (1987), медалями ВДНГ СРСР, почесною грамотою Міністерства аграрної політики України (2005), грамотами Аграрної Академії наук України (2008, 2012), Товариства  генетиків і селекціонерів СРСР і України, багатьма грамотами обласних і районних державних установ, зайняла 1-е місце у Міжнародній спеціалізованій виставці «Україна зернова-2005» у номінації «Селекціонер року» та одержала Диплом Міністерства аграрної політики України.

Член Всеукраїнського товариства генетиків і селекціонерів.

Викладає дисципліни: 
"Селекція і насінництво польових культур", "Заготівля та зберігання насіння", "Інспекторська робота в насінництві"
Кочмарський Валентин Сергійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник
Напрям наукової діяльності: 

"Створення вихідного матеріалу та сортів пшениці м’якої озимої на підвищену адаптивність для Лісостепу України"

Коло наукових інтересів: селекція і насінництво сільськогосподарських культур.

Автор понад 100 наукового праць, у тому числі (у співавторстві)  3 монографії.

 Автор девۥяти сортів зернових культур занесених до Державного реєстру та дев’яти, що проходять Державне сортовипробування.

Нагороджений Почесною грамотою, кубком та медаллю лауреата Всеук­раїнського конкурсу на звання «Кращий роботодавець року» (2002); визнаний «Людиною року - 2004», «Людина року - 2006», Дипломом та нагрудним знаком «Лідер України» (2005), «Лідер агропромислового комплексу - 2007», «Лідер агропромислового комплексу України - 2009», орденом «Знак Пошани» (2006); Дипломом загальнонаціональної програми у номінації «Аграрій року» (2007); Почесною грамотою Української державної насіннєвої інспекції за створення нових сортів зернових культур, розмноження насіння високої якості (2007), Дипломом Комітету з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва за ваго­мий внесок у розвиток сільського гос­подарства (2008).

Член Всеукраїнського товариства генетиків і селекціонерів.

Викладає дисципліни: 
"Селекція і насінництво польових культур", "Спеціальна селекція с.-г. культур", "Основи біотехнології рослин"
Сич Зеновій Деонизович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

"Створення високопродуктивних сортів і гібридів кавуна столового"

Коло наукових інтересів: селекція, насінництво овочевих культур.

Автор понад 250 статей і методичних розробок з овочівництва, селекції та насінництва, книжок «Мандрівка за сортом», «Арбузы и дыни» «Гармонія овочевої краси і користі», «Біологічні основи овочівництва», «Догляд за овочевими культурами».

Під його керівництвом захищено п’ять кандидатських дисертацій.

Створив 8 сортів кавуна: «Зоряний», «Киянин», «Нікопольський», «Обрій», «Північне Сяйво», «Січеслав», «Скарб», «Фаворит». У співавторстві із селекціонерами працював над створенням сортів дині, гарбуза, кропу і цибулі.
За вдосконалення навчального процесу з овочівництва нагороджений відзнакою Міністерства аграрної освіти і науки «Відмінник аграрної освіти і науки»

Викладає дисципліни: 
"Овочівництво", "Спеціальна генетика"
Глеваський Володимир Іванович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Агробіологічні особливості та продуктивні властивості цукрових буряків залежно від технології підготовки та сортових особливостей насіння".

Коло наукових інтересів: стандартизація, сертифікація, технологія зберігання і переробки продуктів рослинництва, насінництво сільськогосподарських культур.

Член Всеукраїнського товариства генетиків і селекціонерів.

Автор понад 50 наукових праць.

Викладає дисципліни: 
"Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва", "Зберігання, переробка та контроль якості продукції рослинництва", "Сертифікація та контроль якості продукції рослинництва"
Сабадин Валентина Яківна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Теоретичне й експериментальне обґрунтування методів індукування і доборів господарсько цінних мутацій та залучення їх до гібридизації, отримання гаплоїдів через культуру пилку та створення вихідного матеріалу ячменю ярого".

Коло наукових інтересів: селекція і насінництво сільськогосподарських культур, імунітет рослин проти хвороб та шкідників, генетика.

Член Всеукраїнського товариства генетиків і селекціонерів.

Співавтор двох сортів пшениці озимої та двох сортів ячменю ярого. Одержала свідоцтво на сорт пшениці  озимої.

Автор понад 100 друкованих наукових праць.

Викладає дисципліни: 
"Селекція і насінництво польових культур", "Імунітет рослин проти хвороб і шкідників", "Спеціальна селекція і насінництво польових культур", "Генетичні основи селекції рослин на імунітет"
Кубрак Світлана Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Формування і вивчення генетичних колекцій часнику (у тому числі й сомаклонів в культурі in vitro), виділення генетичних джерел як вихідного матеріалу для створення високопродуктивних, стійких до несприятливих біотичних та абіотичних чинників довкілля".

Коло наукових інтересів: овочівництво, селекція, насінництво сільськогосподарських культур.

Член Всеукраїнського товариства генетиків і селекціонерів.

Одержала два свідоцтва про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні та має два патенти на корисну модель.

Автор понад 40 наукових праць.

Викладає дисципліни: 
"Овочівництво", "Державна кваліфікаційна експертиза сортів рослин", "Генетичні ресурси рослин"
Вдовиченко Жанна Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат біол. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

"Застосування білкових та ДНК-маркерів для ідентифікації вихідного матеріалу і сортів зернових культур і часнику та їх оцінки за господарсько цінними ознаками".

Коло наукових інтересів: пошук білкових та ДНК-маркерів маркерів цінних ознак пшениці, тритикале, ячменю, ідентифікація та паспортизація сортів. Ідентифікація та локалізація мутацій, індукованих хімічними сполуками, у ліній з кафедральної колекції мутантів ячменю та пшениці. Локалізація чужинного генетичного матеріалу у зразках тритикале. Генетична модифікація злакових з метою отримання спрямованих мутацій в генах цінних ознак.

Автор понад 30 наукових праць, двох патентів, двох методичних рекомендацій.

Викладає дисципліни: 
"Генетика", "Генетична інженерія та біотехнологія"
Шох Світлана Сергіївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Клональне мікророзмноження плодово-ягідних культур для одержання оздоровленого садивного матеріалу".

Коло наукових інтересів: овочівництво, селекція і насінництво сільськогосподарських культур.

Одержала два авторські свідоцтва на сорти помідора.

Автор  понад 15 друкованих праць.

Викладає дисципліни: 
"Спеціальна генетика", "Спеціальна селекція і насінництво кормових культур"
Сидорова Ірина Марківна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Теоретичне й експериментальне обґрунтування методів індукування і доборів господарсько цінних мутантів та залучення їх до гібридизації, отримання гаплоїдів через культуру пилку та створення вихідного матеріалу пшениці озимої".

Коло наукових інтересів: генетика, селекція, насінництво, овочівництво.

Член Всеукраїнського товариства генетиків і селекціонерів.

Одержала свідоцтво та патент на сорт капусти білоголової.

Автор понад 30 наукових праць.

Викладає дисципліни: 
"Овочівництво", "Спеціальна генетика", "Спеціальна селекція насінництво овочевих і плодових культур"
Куманська Юлія Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

"Клональне мікророзмноження плодово-ягідних культур для одержання оздоровленого садивного матеріалу".

Коло наукових інтересів: біотехнологія, генетика, селекція і насінництво сільськогосподарських культур.

Автор понад 40 наукових праць.

Викладає дисципліни: 
"Біотехнологія в рослинництві", "Основи біотехнології рослин","Генетика"
Шубенко Лідія Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

"Клональне мікророзмноження плодово-ягідних культур для одержання оздоровленого садивного матеріалу"

Коло наукових інтересів: інтенсивні технології вирощування плодово- ягідної продукції.

Автор понад 20 наукових праць.

Викладає дисципліни: 
"Плодівництво", "Сучасні методи селекційних досліджень", "Спеціальна селекція плодових культур"
Устинова Галина Леонідівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент, аспірант
Напрям наукової діяльності: 

“Методологія створення та оцінки вихідного матеріалу пшениці м’якої озимої різних груп стиглості в селекції на підвищення адаптивного потенціалу”

Коло наукових інтересів: селекція і насінництво

Автор 6 наукових праць.

Викладає дисципліни: 
"Селекція і насінництво", "Основи бджільництва"