ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри лісового господарства

Хрик Василь Михайлович, завкафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

“Трансформаційні процеси яружно-балкових систем України та їх фітомеліорація”.

Закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію.

На кафедрі працює з 2008 р.

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Протиерозійні властивості соснових насаджень на яружно-балкових системах центральної частини Придніпровського Правобережного Лісостепу”.

Коло наукових інтересів: захисне лісорозведення, лісова таксація, лісовпорядкування.

Опублікував понад 40 наукових та навчально-методичних праць у т.ч. 4 монографії та 2 навчальних посібники.

 

Викладає дисципліни: 
«Лісова таксація», «Ландшафна таксація», «Лісові культури», «Лісовпорядкування»
Левандовська Світлана Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат біол. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

“Збереження, збагачення та введення у зелене будівництво квітниково-декоративних культур”.

Закінчила Уманський  національний університет садівництва, 2019 р., магістр лісового господарства.

На кафедрі  працює  з  2008 р.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Сорти Сallistephus chinensis (L.) Nees: морфологія, біологія розвитку та культивування на садово-паркових об'єктах Західного Поділля”.

Коло наукових інтересів: квітникарство, лісова фітоценологія, заповідне паркознавство.

Опублікувала понад 80 наукових та навчально-методичних праць у т.ч. 3 монографії, 3 словники-довідники, 5 навчальних посібників.

 

 

Викладає дисципліни: 
«Ботаніка», «Лісова зоологія», «Природно-заповідна справа»
Лозінська Тетяна Павлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

«Удосконалення нетрадиційних методів селекції рослин на адаптивність».

На кафедрі працює з 2011 р.

В 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адаптивний потенціал сучасних сортів пшениці м'якої та використання його в селекції» за спеціальністю 06.01.05 – селекція та насінництво.

Коло наукових інтересів: генетика, селекція та насінництво, екологія.

Співавтор сорту пшениці ярої Сімкода миронівська у 2013 р.

Має патент на корисну модель №139393 від 10.01.2020 р.

Опубліковано  понад 80  праць наукового та навчально-методичного напрямів.

 

Викладає дисципліни: 
«Лісова селекція», «Лісова пірологія», «Рекультивація порушених ландшафтів»
Мацкевич В'ячеслав Вікторович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Біотехнологія, розсадництво, фізіологія рослин.

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету.

На кафедрі працює з 2006 року.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалені методи оздоровлення картоплі від вірусів та використання отриманого матеріалу в первинному насінництві". Дис... канд. наук: 06.01.14 – 2004.

Опублікував понад 40 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

 

Викладає дисципліни: 
«Фізіологія рослин», «Недеревні ресурси лісів»
Бойко Василь Михайлович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Лісопоновлення на деградованих та рекультивованих ландшафтах.

Закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію.

В період з 1985–1989 рр. працював інженером-таксатором в Приморській аерофотолісовпорядкувальній експедиції.

З 1989 року по 2019 рік працював в ДП “Білоцерківське лісове господарство” на посадах майстра лісу, помічника лісничого, інженера охорони та захисту лісу, інженера лісового господарства.

На кафедрі працює  з  вересня 2019 р.

 

Викладає дисципліни: 
«Лісівництво», «Рекреаційне лісівництво», «Лісове товарознавство», «Деревинознавство»
Кімейчук Іван Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

«Лісовідновлення соснових насаджень на об’єктах лісокультурної спадщини Київського Полісся (на прикладі Боярської лісової дослідної станції)».

Закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України.

В період з 2017–2019 рр. працював викладачем лісотехнічних дисциплін ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової».

На кафедрі працює з серпня 2020 року.

 

Викладає дисципліни: 
«Лісові культури», «Лісові меліорації», «Організація лісогосподарського виробництва», «Основи гідротехнічної меліорації».