Професорсько-викладацький склад | Кафедри лісового господарства

Хрик Василь Михайлович, завідувач кафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

“Трансформаційні процеси яружно-балкових систем України та їх фітомеліорація”.

Закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію.

На кафедрі працює з 2008 р.

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Протиерозійні властивості соснових насаджень на яружно-балкових системах центральної частини Придніпровського Правобережного Лісостепу”.

Коло наукових інтересів: захисне лісорозведення, лісова таксація, лісовпорядкування.

Опублікував понад 40 наукових та навчально-методичних праць у т.ч. 4 монографії та 2 навчальних посібники.

 

Викладає дисципліни: 
«Лісова таксація», «Ландшафна таксація», «Лісові культури», «Лісовпорядкування»
Філіпова Лариса Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Випускниця агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету. В університеті працює з 1996 року, на кафедрі працює з 2009 року.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ефективність природних і синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі».

Коло наукових інтересів: фізіологія рослин, біотехнологія рослин, фітомеліорація.

Опублікувала понад 40 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

 

Викладає дисципліни: 
"Фізіологія рослин", "Біометрія", "Урбоекологія та фітомеліорація", "Агролісомеліорація"
Левандовська Світлана Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат біол. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

“Збереження, збагачення та введення у зелене будівництво квітниково-декоративних культур”.

Закінчила Уманський  національний університет садівництва, 2019 р., магістр лісового господарства.

На кафедрі  працює  з  2008 р.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Сорти Сallistephus chinensis (L.) Nees: морфологія, біологія розвитку та культивування на садово-паркових об'єктах Західного Поділля”.

Коло наукових інтересів: квітникарство, лісова фітоценологія, заповідне паркознавство.

Опублікувала понад 80 наукових та навчально-методичних праць у т.ч. 3 монографії, 3 словники-довідники, 5 навчальних посібників.

 

 

Викладає дисципліни: 
«Ботаніка», «Лісова зоологія», «Природно-заповідна справа»
Лозінська Тетяна Павлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

«Удосконалення нетрадиційних методів селекції рослин на адаптивність».

На кафедрі працює з 2011 р.

В 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адаптивний потенціал сучасних сортів пшениці м'якої та використання його в селекції» за спеціальністю 06.01.05 – селекція та насінництво.

Коло наукових інтересів: генетика, селекція та насінництво, екологія.

Співавтор сорту пшениці ярої Сімкода миронівська у 2013 р.

Має патент на корисну модель №139393 від 10.01.2020 р.

Опубліковано  понад 80  праць наукового та навчально-методичного напрямів.

 

Викладає дисципліни: 
«Лісова селекція», «Лісова пірологія», «Рекультивація порушених ландшафтів»
Мацкевич В'ячеслав Вікторович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Біотехнологія, розсадництво, фізіологія рослин.

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету.

На кафедрі працює з 2006 року.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалені методи оздоровлення картоплі від вірусів та використання отриманого матеріалу в первинному насінництві". Дис... канд. наук: 06.01.14 – 2004.

Опублікував понад 40 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

 

Викладає дисципліни: 
«Фізіологія рослин», «Недеревні ресурси лісів»
Бойко Василь Михайлович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Лісопоновлення на деградованих та рекультивованих ландшафтах.

Закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію.

В період з 1985–1989 рр. працював інженером-таксатором в Приморській аерофотолісовпорядкувальній експедиції.

З 1989 року по 2019 рік працював в ДП “Білоцерківське лісове господарство” на посадах майстра лісу, помічника лісничого, інженера охорони та захисту лісу, інженера лісового господарства.

На кафедрі працює  з  вересня 2019 р.

 

Викладає дисципліни: 
«Лісівництво», «Рекреаційне лісівництво», «Лісове товарознавство», «Деревинознавство»
Літвін Володимир Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Плантаційне вирощування енергетичних рослин родини Вербові (Salicaceae).

У 2005 р. закінчив Березнівський лісовий коледж і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Лісове і садово-паркове господарство» та здобув кваліфікацію бакалавра з лісового господарства.

У 2006 р. закінчив Національний аграрний університет за спеціальністю «Лісове господарство» та здобув кваліфікацію інженера лісового господарства.

У 2011 р. захистив дисертацію на тему «Біологічні, екологічні та технологічні аспекти плантаційного вирощування тополі в умовах Київського Полісся».

На кафедрі працює з лютого 2020 р.

Коло наукових інтересів: енергетичні плантації, лісові культури.

Опубліковано близько 20 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

 

Викладає дисципліни: 
«Ландшафна таксація», «Лісова таксація», «Лісова меліорація», «Лісові культури»