Професорсько-викладацький склад | Кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин

Хрик Василь Михайлович, в.о. завкафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

“Трансформаційні процеси  яружно-балкових систем України та їх фітомеліорація”.

Закінчив Українську  ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію.

На  кафедрі  працює  з  2008 р.

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Протиерозійні властивості соснових насаджень на яружно-балкових системах центральної частини Придніпровського Правобережного Лісостепу”.

Читає цикл дисциплін з підготовки фахівців ОС “Бакалавр”  за спеціальністю “Садово-паркове господарство”.

Коло науковиї інтересів: захисне лісорозведення, лісова таксація, лісовпорядкування.

Опублікував понад 30 наукових та навчально-методичних праць у т.ч. 3 монографії та 2 навчальних посібники.

Викладає дисципліни: 
"Лісова таксація".
Філіпова Лариса Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Випускниця агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету. В університеті працює з 1996 року, на кафедрі працює з 2009 року.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Ефективність природних і синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі».

Коло наукових інтересів: фізіологія рослин, біотехнологія рослин, фітомеліорація.

Опублікувала понад 40 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Фізіологія рослин", "Біометрія", "Урбоекологія та фітомеліорація", "Гідроботаніка".
Мацкевич Вячеслав Вікторович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Коло науковиї інтересів: біотехнологія, розсадництво, фізіологія рослин.

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету.

На кафедрі працює з 2006.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалені методи оздоровлення картоплі від вірусів та використання отриманого матеріалу в первинному насінництві».

Опублікував понад 40 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Біотехнологія", "Фізіологія рослин".
Левандовська Світлана Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат біол. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

“ Збереження, збагачення та введення у зелене будівництво квітниково-декоративних культур”.

Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира  Гнатюка. 

На  кафедрі  працює  з  2008 р.

У 2011р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Сорти Сallistephus chinensis (L.) Nees: морфологія, біологія розвитку та культивування на садово-паркових об'єктах Західного Поділля”.

Коло наукових інтересів: квітникарство, лісова фітоценологія, заповідне паркознавство.

Опублікувала понад 60 наукових та навчально-методичних праць у т.ч. 3 монографії , 2 словники-довідники, один навчальний посібник.

Викладає дисципліни: 
"Ботаніка", "Лісова зоологія", "Основи лісорозведення та лісовідновлення".
Лозінська Тетяна Павлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

" Удосконалення нетрадиційних методів селекції рослин на адаптивність".

На кафедрі працює з 2011 р.

В 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Адаптивний потенціал сучасних сортів пшениці м'якої та використання його в селекції” за спеціальністю 06.01.05 – селекція та насінництво.

Коло наукових інтересів: генетика, селекція та насінництво польових культур.

Співавтор сорту пшениці ярої Сімкода миронівська у 2013 р.

Опубліковано  понад 50  праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Ботаніка", "Рекультивація".
Андрієвський Віктор Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент