Професорсько-викладацький склад | Кафедри лісівництва, ботаніки і фізіології рослин

Cтадник Анатолій Петрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідувач кафедри, доктор с.-г. наук, старший науковий співробітник, професор, академік Лісівничої академії наук України
Напрям наукової діяльності: 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії Національної академії аграрних наук «За видатні досягнення в аграрній науці», провідний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України, Почесний доктор Інституту агроекології і природокористування НААН. Нагороджений двома бронзовими медалями ВДНГ СРСР (1983, 1984 рр.), Почесною грамотою Президії Української академії аграрних наук України (2008 р.), Подякою Голови Державного Агентства лісових ресурсів України (2012 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Відзнакою Інституту агроекології і природокористування НААН «ГОРДІСТЬ ІНСТИТУТУ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ», 2017 р.

 У 1971р. закінчив лісогосподарський факультет Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії (тепер – Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ) за спеціальністю – «лісове господарство» і  здобув кваліфікацію «Інженер лісового господарства». В Білоцерківському національному аграрному університеті і на кафедрі працює з 2011 р.

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Ріст і стан полезахисних лісових смуг в Північному Степу Правобережної України», за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство, лісівництво, захисне лісорозведення, лісові пожежі та боротьба з ними.

   У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України» за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Основні напрями наукової діяльності – методологія управління агроландшафтами лісомеліоративними методами на засадах збалансованого розвитку; лісомеліорація агроландшафтів та стабільний розвиток агроекосистем; ландшафтно-екологічна оптимізація систем захисних лісових насаджень України; науково-практичні основи створення загальнодержавної оптимізованої системи захисних лісових насаджень в Україні; комплексне лісомеліоративне районування України; методи і заходи догляду за захисними лісовими насадженнями.

Автор та співавтор 180 наукових праць, дев’яти монографій, 21 науково-методичних рекомендацій з удосконалення методів лісомеліорації і господарського використання еродованих земель, впливу полезахисних лісових насаджень на агроекологічний стан агроландшафтів та продуктивність агроекосистем, підвищення меліоративних властивостей захисних лісових насаджень.

Викладає дисципліни: 
"Основи фахової підготовки", "Лісознавство", "Лісівництво", "Рекреаційне лісівництво", "Паркова фітоценологія", "Агролісомеліорація", "Лісовий кадастр", "Паркова фітоценологія"
Філіпова Лариса Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Випускниця агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету. В університеті працює з 1996 року, на кафедрі працює з 2009 року.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Ефективність природних і синтезованих регуляторів росту при застосуванні під садивні бульби картоплі».

Коло наукових інтересів: фізіологія рослин, біотехнологія рослин, фітомеліорація.

Опублікувала понад 40 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Фізіологія рослин", "Біометрія", "Урбоекологія та фітомеліорація", "Гідроботаніка".
Мацкевич Вячеслав Вікторович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Коло науковиї інтересів: біотехнологія, розсадництво, фізіологія рослин.

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету.

На кафедрі працює з 2006.

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалені методи оздоровлення картоплі від вірусів та використання отриманого матеріалу в первинному насінництві».

Опублікував понад 40 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Біотехнологія", "Фізіологія рослин".
Левандовська Світлана Миколаївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат біол. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

“ Збереження, збагачення та введення у зелене будівництво квітниково-декоративних культур”.

Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира  Гнатюка. 

На  кафедрі  працює  з  2008 р.

У 2011р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Сорти Сallistephus chinensis (L.) Nees: морфологія, біологія розвитку та культивування на садово-паркових об'єктах Західного Поділля”.

Коло наукових інтересів: квітникарство, лісова фітоценологія, заповідне паркознавство.

Опублікувала понад 60 наукових та навчально-методичних праць у т.ч. 3 монографії , 2 словники-довідники, один навчальний посібник.

Викладає дисципліни: 
"Ботаніка", "Лісова зоологія", "Основи лісорозведення та лісовідновлення".
Лозінська Тетяна Павлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

" Удосконалення нетрадиційних методів селекції рослин на адаптивність".

На кафедрі працює з 2011 р.

В 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Адаптивний потенціал сучасних сортів пшениці м'якої та використання його в селекції” за спеціальністю 06.01.05 – селекція та насінництво.

Коло наукових інтересів: генетика, селекція та насінництво польових культур.

Співавтор сорту пшениці ярої Сімкода миронівська у 2013 р.

Опубліковано  понад 50  праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Ботаніка", "Рекультивація".
Хрик Василь Михайлович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

“Трансформаційні процеси  яружно-балкових систем України та їх фітомеліорація”.

Закінчив Українську  ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію.

На  кафедрі  працює  з  2008 р.

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Протиерозійні властивості соснових насаджень на яружно-балкових системах центральної частини Придніпровського Правобережного Лісостепу”.

Читає цикл дисциплін з підготовки фахівців ОС “Бакалавр”  за спеціальністю “Садово-паркове господарство”.

Коло науковиї інтересів: захисне лісорозведення, лісова таксація, лісовпорядкування.

Опублікував понад 30 наукових та навчально-методичних праць у т.ч. 3 монографії та 2 навчальних посібники.

Викладає дисципліни: 
"Лісова таксація".
Андрієвський Віктор Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент