ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри мікробіології та вірусології

РУБЛЕНКО Ірина Олександрівна  завкафедри, д-р вет. наук, доцент
У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Імунореактивність поросят різного віку при пероральному і парентальному методах імунізації проти сальмонельозу"
Викладає дисципліти:  ветеринарна санітарна мікробіологія, мікробіологія харчових продуктів і кормів, мікробіологія і вірусологія

 

 

 

 

 

ЗОЦЕНКО Володимир Миколайович  канд. вет. наук,  доцент.

 

 

 

 

 

 

 

АНДРІЙЧУК Андрій Віталійович, канд. вет. наук, доцент
У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Мікобіота зерна ячменю, біоситез і біологічна дія охратоксину А"
Викладає дисципліни: мікробіологія і вірусологія, імунологія.

 

 

 

 

 

 

ТАРАНУХА Світлана Іванівна, асистент

Напрям наукових досліджень – бактеріологія та серологія.
Працює над кандидатською дисертацією.

Викладає дисципліни: мікробіологія, вірусологія.

 

 

 

 

 

Островський Денис Миколайович, асистент.
Працює над виконанням дисертаційної роботи на тему: "Епіфітна та ендофітна мікробіота зерна пшениці, продукція дезоксиніваленолу і його вплив на курчат".

 

 

 

 

 

 

Телефони кафедри 5-10-26