ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин

 

Козій Василь Іванович, зав. кафедри, д-р вет. наук, професор.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію “Лазерна рефлексотерапія при артритах у свиней (клініко-експериментальні дослідження)”, у 2007 р. − докторську дисертацію "Ламініт у високопродуктивних корів (етіологія, патогенез, лікування і профілактика)".

Автор 145 науково-навчальних публікацій у т.ч. навчального посібника «Добробут тварин (історичні, наукові та нормативні аспекти)», 2012, навчально-наукових рекомендацій по ортопедичній та антисептичній профілактиці хвороб ратиць у корів, хворобах шкіри та регідратаційній терапії у дрібних тварин. 

Напрям наукових досліджень: вдосконалення законодавства по добробуту продуктивних тварин, лікування та профілактика захворювань кінцівок у корів, превентивна ветеринарна медицина.

Викладає дисципліни: професійна етика та комунікації ветеринарної практики, етологія і благополуччя тварин, біоетика досліджень і ветеринарної практики, оперативна хірургія.

Дорадництво – діагностика, профілактика та лікування хвороб кінцівок у корів, добробут тварин, превентивна ветеринарна медицина.

 

Ніщеменко Микола Прокопович, д-р вет. наук, професор.

У 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Стимуляція м’ясної продуктивності свиней лізином, хлорпропанідом та бетазином”.

У 2006 році  захистив докторську дисертацію на тему: "Фізіолого-біохімічне обгрунтування використання амінокислот та препарату мікорм для підвищення продуктивності тварин".

Напрям наукових досліджень: фізіологічні основи підвищення продуктивності тварин та птиці.

Викладає дисципліни: фізіологія сільськогосподарських тварин, методологія  наукових досліджень.

 

 

Шмаюн Сергій Степанович, канд. вет. наук, доцент.

В 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Деякі питання епізоотології, патогенезу, терапії і профілактики нематодозів травного каналу коней лісостепової зони України”.

Напрям наукових досліджень: роль стресових факторів у розвитку патологічних процесів у свиней, дослідження імунобіологічної реактивності та пероксидаційних процесів за паразитарних хвороб тварин.

Викладає дисципліни: патофізіологія тварин, клінічна патофізіологія, фізіологія тварин.

 

 

Порошинська Оксана Андріївна, канд. вет. наук.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізіологічне обгрунтування застосування лізину, метіоніну і треоніну для перепелів м'ясного напряму продуктивності».

Напрям наукових досліджень: фізіологічні основи підвищення м'ясної продуктивності птиці, механізми адаптаційних реакцій в організмі птиці за дії стрес-факторів.

Викладає дисципліни: фізіологія тварин, патофізіологія тварин, методологія наукових досліджень.

 

 

 

Стовбецька Людмила Степанівна, канд. вет. наук.

В 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізіологічний стан та яєчна продуктивність перепілок під впливом комплексу амінокислот і вітаміну Е».

Напрям наукових досліджень: фізіологічні основи підвищення яєчної продуктивності птиці, вплив різних видів збагачення навколишнього середовища на фізіологічний стан і продуктивність птиці в умовах стресу.

Викладає дисципліни: фізіологія тварин, фізіологія риб, етологія і благополуччя тварин, порушення поведінки тварин.

 

 

 

Ємельяненко Алла Анатоліївна, канд. вет. наук.

В 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізіологічні аспекти антиоксидантного захисту та імунітету в організмі перепелів за дії наноаквахелатів селену і германію».

Напрям наукових досліджень: фізіологічні основи імунного та антиоксидантного захисту в організмі птиці, вплив стрес-факторів на організм птиці в ембріональному та ранньому постембріональному періодах розвитку.

Викладає дисципліни: фізіологія тварин, професійна етика та комунікації ветеринарної практики, біоетика досліджень і ветеринарної практики.