ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри паразитології та фармакології

 

Рубленко Сергій Васильович, завкафедри, д-р вет. наук, професор

У 1993 році закінчив Білоцерківський державний сільсько-господарський інститут. Протягом 1993–2000 років працював головним лікарем ветеринарної медицини та замісником директора з питань тваринництва сільськогосподарських підприємств.

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію “Стан протеолітичної та фібринолітичної систем у синовіальній рідині молодняку великої рогатої худоби в нормі та при асептичних артритах”, а у 2010 – докторську дисертацію “Клініко-експериментальне обґрунтування сучасного анестезіологічного забезпечення тварин залежно від типу больової реакції”.

З 2001 року викладає загальну та спеціальну хірургію, магістерські курси – хірургічні хвороби тварин з анестезіологією та реаніматологією.

Основні наукові та методичні розробки: встановив роль систем протеолізу та фібринолізу в саногенезі синовіального середовища суглоба за артритів у великої рогатої худоби, запропонував спосіб їх лікування внутрішньосуглобовими ін’єкціями тіотриазоліну. Вперше у ветеринарній медицині розробив комп’ютерний аналіз варіабельності серцевого ритму,  вивчив нейрогуморальні механізми різних типів больової реакції та  впровадив сучасні програми моніторингу анестезованих тварин. Розробив сучасні схеми анестезіологічного забезпечення у тварин різних видів за вісцерального і соматичного типів больової реакції із урахуванням функціонального стану автономної нервової системи.

Дорадча діяльність – анестезіологічне забезпечення у тварин, хвороби дрібних та продуктивних тварин.

Викладає дисципліни – фармакологія та фармакотерапія, клінічна фармакологія.

 

Антіпов Анатолій Анатолійович, канд. вет. наук, доцент

У 2002 році захистив кандидатську дисертацію на тему: „Епізоотолгія метастронгільозної інвазії в Поліській і Лісостеповій зонах України, удосконалення схем дегельмінтизації свиней”.

Напрям наукової діяльності: вивчення розповсюдження, вікової та сезонної динаміки кишкових нематодозів (параскароз, оксіуроз, стронгілятози) сільськогосподарських тварин

Викладає дисципліни – паразитологія та інвазійні хвороби, паразитологія та інвазійні хвороби свиней, інвазійні хвороби дрібних домашніх тварин, сучасні методи діагностики інвазійних хвороб тварин.

 

 

Авраменко Наталія Володимирівна, канд. вет. наук, доцент

У 1988 році захистила кадидатську дисертацію на тему: “Влияние фуразолидона на минеральный обмен у кур”.

Напрям наукової діяльності: вивчення окремих параметрів фармакокінетики та фармакодинаміки вітчизняних антигельмінтиків групи макроциклічних лактонів, бензимідазолу та комплексних препаратів за паразитозів сільськогосподарських та домашніх тварин

Викладає дисципліни – фармакологія та фармакотерапія, клінічна фармакологія, ветеринарна фармація.

 

 

Гончаренко Володимир Петрович, канд. вет. наук, доцент

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Олуланоз свиней в Поліссі і Лісостепу України, вдосконалення заходів боротьби та профілактики»

Напрям наукової діяльності: вивчення розповсюдження, вікової та сезонної динаміки кишкових нематодозів (параскароз, оксіуроз, стронгілятози) сільськогосподарських тварин

Викладає дисципліни – паразитологія та інвазійні хвороби, паразитологія та інвазійні хвороби свиней.

 

 

 

Козій Наталія Володимирівна, канд. вет. наук, доцент

У 2004 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Патогенетичне обґрунтування використання нестероїдних протизапальних засобів при бронхопневмонії у телят”.

Напрям наукової діяльності: вивчення окремих параметрів фармакодинаміки, фармакотерапії препаратів із групи НПЗП, ефективності фермакопрофілактики та фармакотерапії паразитарних захворювань з використанням сучасних протипаразитарних препаратів. Вивчення питань, що стосуються добробуту сільськогосподарських тварин.

Викладає дисципліни – фармакологія та фармакотерапія, клінічна фармакологія, ветеринарна фармація, лікарські препарати у птахівництві.

 

 

Соловйова Людмила Миколаївна, канд. вет. наук, доцент

Кандидатську дисертацію захистила у 2004 р. на тему: “Порівняльна оцінка методів діагностики і терапії гепатодистрофії у собак”.

Напрям наукової діяльності: вивчення питань  епізоотології паразитарних хвороб собак та розробка ефективних заходів боротьби з ними

Викладає дисципліни – паразитологія та інвазійні хвороби, інвазійні хвороби птиці, глобальна паразитологія, зоонози та концепція єдиного здоров'я.

 

 

 

 

Шаганенко Раїса Володимирівна, канд. вет. наук, доцент

У 2011 році захистила кандидатську дисертація: „Застосування озонотерапії у собак із гнійними ранами“.

Напрям наукової діяльності: вивченню питань  фармакокінетики і фармакодинаміки окремих груп антибіотиків, нестероїдних протизапальних та озоновмісних засобів, речовин патогенетичної дії за хвороб тварин різного ґенезу, вивчення каренції ветеринарних препаратів з метою забезпечення безпеки тваринної продукції та впровадження результатів даної роботи у навчальний процес

Викладає дисципліни – фармакологія та фармакотерапія, клінічна фармакологія.

 

 

 

Шаганенко Володимир Сергійович, канд. вет. наук, доцент

Кандидатську дисертацію захистив у 2012 р. на тему: “Клініко-патогенетична роль оксиду азоту та корекція його рівня за хірургічної патології запального ґенезу в тварин різних видів”.

Напрям наукової діяльності: фармакологічна корекція запальних процесів у тварин різноманітної етіології,  фармакокінетики і фармакодинаміки окремих груп антибіотиків, та антигельмінтиків та методів визначення їх залишків у продукції тваринництва

Викладає дисципліни – паразитологія та інвазійні хвороби, хвороби жуйних тварин, хвороби птахів екзотичних та диких.

 

 

Бахур-Каваляускене Тетяна Іванівна, канд. вет. наук, доцент

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Токсокароз собак і котів (поширення, патогенез, заходи боротьби)».

Напрям наукової діяльності: вивчення питань поширення, патогенезу та профілактики ендо- та ектопаразитозів домашніх м’ясоїдних; розробка ефективних схем лікування тварин за цих захворювань

Викладає дисципліни – паразитологія та інвазійні хвороби.

 

 

 

Телефон кафедри: 38-94-15