ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри психології та здоров’я людини

Клочко Алла Олексіївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
завідувач кафедри, доктор психологічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OMOPAz0AAAAJ

Сфера наукових та освітніх інтересів: організаційна психологія, економічна психологія

Корпоративна електронна пошта:  alla.klochko@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Психологія управління, Соціальна психологія, Організаційна психологія, Адаптивно-професійний тренінг, Командоутворення
Хомчук Олена Павлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
кандидат психологічних наук
Напрям наукової діяльності: 

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=sNWDxG4AAAAJ&hl=uk

Сфера наукових та освітніх інтересів: педагогічна та вікова психологія

Корпоративна електронна пошта: olena.khomchuk@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Загальна психологія з практикумом, Психологія розвитку, Психологія особистості
Скуловатова Олена Вікторівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат психологічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

ORCID:0000-0003-3606-9459

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=61XnDV0AAAAJ&hl=uk

Сфера наукових та освітніх інтересів: загальна психологія, історія психології

Корпоративна електронна пошта:   sovalolenas@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
Психологія сім’ї, Політична психологія, Економічна психологія, Психологія спорту
Дорошенко Ірина Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

Закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Психолог».

Сфера наукових та освітніх інтересів: психологія особистості, основи роботи психолога з персоналом, професійна етика.

Корпоративна електронна пошта: iryna.doroshenko@btsau.edu.ua

 

Викладає дисципліни: 
Вступ до спеціальності, Психологія праці в екстремальних умовах, Основи професійного здоров’я
Кузьменко Андрій Олександрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Екзистенціальна психотерапія, психологічне консультування.

Сфера наукових та освітніх інтересів: консультування, психотерапія, управління персоналом.

 

Викладає дисципліни: 
Основи психологічного консультування та психокорекції, основи кризового консультування, психологія HR-менеджменту, психологія карʼєри в організації
Дудник Олександр Кирилович
Вчене звання і науковий ступінь: 
заслужений працівник фізичної культури та спорту України, кандидат біологічних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RobByvQAAAAJ&hl=uk&oi=sra

Сфера наукових та освітніх інтересів: фізична культура

 

Викладає дисципліни: 
Фізичне виховання
Кириченко Віталій Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

 

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=4ODyxAgAAAAJ

Сфера наукових та освітніх інтересів: фізична культура

Спортивний розряд: Майстер спорту з шахів

Корпоративна електронна пошта: vitnik2017@ukr.net

 

Викладає дисципліни: 
Фізичне виховання
Трофіменко Віра Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Kd6YRi0AAAAJ&hl=en

Сфера наукових та освітніх інтересів: оздоровчий фітнес, волейбол

Спортивний розряд: Майстер спорту України з волейболу

Корпоративна електронна пошта: veravovk18@gmail.com

Викладає дисципліни: 
Фізичне виховання
Максимченко Володимир Іванович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

Профіль в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=M9sLeDMAAAAJ

Сфера наукових та освітніх інтересів: фізична культура і спорт/ здоровий спосіб життя

Спортивний розряд: Кандидат в майстри спорту з легкої атлетики і лижних гонок

Корпоративна електронна пошта: ivanovich0623@ukr.net

 

Викладає дисципліни: 
Фізична культура і спорт
Коваленко Анна Юріївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
асистент
Напрям наукової діяльності: 

Спортивний розряд: Майстер спорту України з легкої атлетики

Корпоративна електронна пошта: annakovalenko385@gmail.com

 

Викладає дисципліни: 
Фізичне виховання
Нікулін Анатолій Сергійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
асистент
Напрям наукової діяльності: 

Спортивний розряд: 1  розряд важка атлетика

Корпоративна електронна пошта: nikulin0905@gmail.com

 

Викладає дисципліни: 
Фізичне виховання

 

Кафедра психології заснована у червні 2022 року. 

У серпні 2023 року кафедру психології реорганізовано шляхом об’єднання з кафедрою здоров’я та фізичної рекреації та  перейменовано у «Кафедра психології та здоров’я людини».

Кафедра психології та здоров’я людини – структурний підрозділ соціально-гуманітарного факультету БНАУ, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю 053 Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.