Професорсько-викладацький склад | Кафедри технологій у рослинництві та захисту рослин

Грабовський Микола Борисович – завідувач кафедри
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Теоретичне і наукове обґрунтування вирощування кукурудзи та сорго цукрового для виробництва біогазу". 

Випускник факультету сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського державного технічного університету, спеціальність “Агрономія”.

На кафедрі працює з 2007 р.

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Адаптація вихідного матеріалу кукурудзи плазми Лакауне до умов степової зони України", спеціальність "Селекція рослин".

Виконує керівництво науковими темами, які мають відповідні номери державної реєстрації та госпдоговірною тематикою.

За період  роботи в Інституті зернового господарства УААН (м. Дніпропетровськ) отримав 13 авторських свідоцтв на гібриди кукурудзи, зареєстровані в Україні.

Опублікував понад 50 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Прогнозування та програмування урожайності с.-г. культур", "Вирощування польових культур в органічному рослинництві", "Рослинництво".
Хахула Валерій Семенович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Стратегія виробництва продовольчого зерна пшениці озимої в коротко-ротаційні сівозміні в агрофітоценозі правобережного Лісостепу України".

Декан агробіотехнологічного факультету Білоцерківського НАУ, заслужений працівник сільського господарства України.

Директор Науково-дослідного інституту енергоефективних технологій і агротехнологічних та технічних процесів у рослинництві Білоцерківського НАУ.

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. П.Л. Погребняка  1988 рік.

Випускник педагогічного факультету Українського державного аграрного університету у 1993 році.

У Білоцерківському НАУ працює з 2005 року.

Захистив дисертацію за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво на тему: «Оптимізація агротехнічних заходів вирощування пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу України» у спеціалізованій вченій раді Д 05.854.01 Вінницького національного аграрного університету та Інституту кормів НААН України 18 лютого 2011 р., диплом ДК № 065040, виданий Рішенням президії ВАК від 30.03.2011 р. (протокол № 14-09/З), має диплом доктора філософії – ДК № 065040 від 10.06.2011 р.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри рослинництва, атестат доцента 12ДЦ № 032593, виданий 26.10.2012 р.

За трудові досягнення в галузі аграрної науки України нагороджений "Знаком пошани".

Опублікував понад 50 праць наукового та понад 30 – навчально-методичного спрямування.

Викладає дисципліни: 
"Вступ до спеціальності", "Рослинництво".
Ермантраут Едуард Рудольфович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

"Удосконалення елементів технології вирощування сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу України".

Коло наукових інтересів: рослинництво, технічні культури, біоенергетичні культури, методика дослідної справи.

Закінчив агрономічний факультет Харківського ордена Трудового Червоного Прапору сільськогосподарський інститут ім. В.В.Докучаєва у 1959 році.

У 1967 році захистив кандидатську, а у 1994 р. – докторську дисертацію.

На кафедрі працює з 2016 р.

Член спеціалізованої вченої ради К 27.821. 04 у Білоцерківському НАУ.

Автор понад 210 наукових праць, в т.ч. 4 монографії, 11 навчальних посібників.

Викладає дисципліни: 
"Технічні культури", "Біоенергетичні культури".
Вахній Сергій Петрович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

"Агробіологічні основи оптимізації агрофітоценозів сільськогосподарських культур у Лісостепу України".

Коло наукових інтересів: рослинництво, сучасні агротехнології.

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту.

У 1993 році захистив кандидатську дисертацію, у 2011 р. – докторську дисертацію.

На кафедрі працює з 2016 р.

Автор понад 80 наукових праць, в т.ч. 1 монографія, 2 навчальних посібника,1 навчального практикуму.

Викладає дисципліни: 
"Рослинництво".
Козак Леонід Андрійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Вивчення та розширення сортименту колекції кормових культур в умовах дослідного поля БНАУ".

Коло наукових інтересів: кормовиробництво та луківництво,  сталий розвиток сільського господарства, методика  дослідної справи у кормовиробництві, удосконалення елементів технології вирощування гороху.

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту 1981 року.
В університеті працює з 1982 р.

Член методичної комісії агробіотехнологічного факультету Білоцерківського НАУ.

У 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Эффективность дифференцированной обработки почвы, удобрений и гербицидов  в звене озимая пшеница-сахарная свекла в условиях правобережной Лесостепи Украины”.

Викладає дисципліни: 
"Кормовиробництво", "Сучасні технології в кормовиробництві", "Сучасні технології в рослинництві", "Біологічні основи комовиробництва", "Сталий розвиток у сільському господарстві", "Основи термінології в агрономії".
Городецький Олександр Степанович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Порівняльна характеристика сучасних вітчизняних і зарубіжних гібридів цукрових буряків та їх адаптація до грунтово-кліматичних умов правобережної частини  Центрального Лісостепу України".

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту 1992 року.
На кафедрі працює з 1993 р.

У 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Формування врожаю цукрових буряків залежно від інтенсивності весняно-літнього обробітку ґрунту та сортових особливостей на різних фонах удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України”.

За результатами роботи у 1998 році нагороджений грамотою Міністерства АПК.

Учасник хору “Батьківська нива” Білоцерківського НАУ.

Опублікував понад 70 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Технічні культури", "Буряківництво"
Качан Леся Михайлівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Продуктивність гібридів цукрових буряків залежно від системи удобрення у правобережному Лісостепу України".

Коло наукових інтересів: сучасні сорти і гібриди буряків цукрових, системи сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Випускниця агрономічного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. Л. Погребняка 1991 року. На кафедрі працює з 1998 року.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію.

Має понад 50 праць наукового та навчально-методичного напрямів.

За сумісництвом виконує обов’язки секретаря Вченої ради університету.

Викладає дисципліни: 
"Технічні культури", "Біологічні основи кормовиробництва", "Кормовиробництво".
Марченко Алла Борисівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Доктор с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Моніторинг основних фітопатогенних мікроорганізмів в агроценозах і біоценозах Лісостепу України та відпрацювання систем захисту рослин проти хвороб, що викликані ними"

Випускниця  агрономічного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту.
в Білоцерківському НАУ працює з 2010 р.

Дисертацію на тему: «Особливості патогенезу хвороб капусти білоголової ранньостиглої (Brassica oleracea var. capitata  f. alba) та вихідний матеріал за стійкістю» захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.004.02 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України 26 вересня 2008 року. 

Керує виконанням науково-дослідною тематикою 0112U006847 «Моніторинг основних фітопатогенних мікроорганізмів в агроценозах і біоценозах Лісостепу України та відпрацювання систем захисту рослин проти хвороб, що викликані ними»

Член Всеукраїнського товариства мікробіологів.

Має Свідоцтво № 08179 про авторство на сорт рослин Нісса капуста білоголова  Міністерство аграрної політики України державна служба з охорони прав на сорти рослин Заявка № 05028011, передано та реєстровано у базі даних Національного центру генетичних ресурсів рослин України в 2005 році дві лінії  Л № 1/404 і Л № 97 капусти ранньостиглої  стійкі проти фузаріозного в’янення.

Опублікував понад 60 праць наукового та  7 навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Лісова фітопатологія", "Лісова ентомологія", "Інтегрований захист декоративних рослин".
Шушківська Наталія Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Ентомокомплекс на однорічних бобових культурах та контроль чисельності фітофагів в Центральному Лісостепу України".

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Біологія щитоносок бурякового агробіоценозу та обгрунтування захисних заходів проти них в умовах  Центрального Лісостепу України"

Викладає дисципліни: 
"Ентомологія", "Прогнозування розитку шкідливих організмів", "Фітосанітарний моніторинг"
Яковенко Олександр Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Екологічне обґрунтування контролю чисельності грунтоживучої шкідливої ентомофауни агроценозу бурякового поля в умовах Правобережного Лісостепу України".

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського сільськогосподарського інституту 1990 р.

У Білоцерківському НАУ працює з 1994 р.

Дисертацію на тему: "Ентомологічний комплекс сходів цукрових буряків та його контроль у Центральному Лісостепу Правобережної України" захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.004.02 у Національному аграрному університеті 08 жовтня 1999 р. Диплом ДК № 005146 виданий 08 грудня 1999 р.

Виконавець наукових тем, які мають відповідні номери державної реєстрації  в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України та Українському науково-дослідному інституті прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого.

Член Українського ентомологічного товариства.

Має два патенти на корисну модель № 17776, 16.10.2006, Бюл. № 10, 2006 р. та № 17777, 16.10.2006, Бюл. № 10, 2006 р. "Спосіб обробки насіння цукрових буряків захисно-стимулюючими речовинами" (у співавторстві).

Опублікував понад 50 праць наукового та понад 20 -  навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Агрофармакологія", "Інтегрований захист рослин", "Карантин рослин"
Панченко Тарас Валентинович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Впровадження еколого- біологічних методів рослинництва за вирощування пшениці озимої та забезпечення високої якості зерна в умовах Центрального Лісостепу України".

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Особливості формування мікросортових агробіоценозів озимої пшениці та вплив їх на урожайність та якість пшениці".

Викладає дисципліни: 
"Рослинництво", "Математичне моделювання агротехнологій", "Моделювання технологічних процесів і систем", "Насіннєзнавство", "Еколого-біологічне рослинництво".
Федорук Юрій Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Теоретичні і практичні основи підвищення продуктивності картоплі та ефективності використання добрив рослинами під впливом біостимуляторів в умовах Лісостепу України".

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету 2001 р.

У Білоцерківському НАУ працює з 2004 р.

Кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалення  елементів  технології  вирощування  картоплі  у  фермерських  і  селянських  господарствах  Лісостепу  України" захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.360.01  при Інституті  цукрових  буряків  УААН 14 червня  2005 р.  

Керівник та виконавець розділу науково-дослідної тематики  013U004472 "Розробка теоретичних і практичних основ альтернативних екологічно чистих енерго – та ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур в польових сівозмінах України з використанням сортів та гібридів власної, вітчизняної та зарубіжної селекції"

Виконавець наукових тем, які мають відповідні номери державної реєстрації  в Інституті картоплярства НААН України.

Опублікував понад 50 праць наукового та понад 10 -  навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Рослинництво".
Покотило Ігор Анатолійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Оптимізація агротехнічних заходів вирощування ярого ячменю".

Випускник агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету 2006 р.

У Білоцерківському НАУ працює з 2007 р.

Кандидатську дисертацію на тему: "Оптимізація агротехнічних заходів вирощування коріандру в умовах центрального  Лісостепу  України" захистив у спеціалізованій вченій раді  К 71.831.01  Подільського державного аграрно-технічного уніварситету 15 грудня  2011 р.

Керівник та виконавець розділу науково-дослідної тематики  013U004472 "Розробка теоретичних і практичних основ альтернативних екологічно чистих енерго – та ресурсозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур в польових сівозмінах України з використанням сортів та гібридів власної, вітчизняної та зарубіжної селекції".

Опублікував понад 30 праць наукового та понад 10 -  навчально-методичного напрямів.

Викладає дисципліни: 
"Рослинництво", "Елементи точного землеробства", "Насіннєзнавство"
Остренко Михайло Володимирович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

"Особливості вирощування насіннєвої картоплі в умовах центрального Лісостепу України для подальшого репродукування".

У 2006 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Шляхи створення селекційного матеріалу картоплі з високим проявом господарських ознак і підвищеним вмістом вітамінів".

Викладає дисципліни: 
"Рослинництво", "Насіннєзнавство"
Центило Леонід Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Навчався у Верхівнянському сільськогосподарському технікумі за спеціальністю «Агрономія».

У  2002 році закінчив Білоцерківський державний аграрний університет за спеціальністю «Агрономія».

Із 2008-го по 2012-й — аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України. Здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Із червня 2003-го року й до цього часу директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Колос» у с. Пустоварівка.

Удостоєний звання «Заслужений працівник сільського господарства України». Був двічі нагороджений Почесною грамотою Київської ОДА.

Основними напрямками ТОВ «Агрофірма «Колос» є рослинництво, тваринництво, переробка продукції власного виробництва та наукова діяльність.

Правдива Людмила Анатоліївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат с.-г. наук, асистент
Напрям наукової діяльності: 

«Фундаментальні наукові дослідження  з оптимізації елементів технології вирощування сільськогосподарських  та біоенергетичних культур».

В 2007 році закінчила Білоцерківський державний аграрний університет.

В 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація елементів технології вирощування сорго цукрового для виробництва біопалива в умовах Лісостепу України».

На кафедрі працює з 2018 року.

Автор 8 патентів на корисну модель, 30 наукових статей в фахових та міжнародних виданнях, 2 монографій, 3 методичних вказівок.

Викладає дисципліни: 
«Рослинництво», «Енергетичні та сировині ресурси рослин», «Інтегрований захист декоративних рослин», «Біологічний захист сільськогосподарських культур в органічному рослинництві»
Горновська Світлана Володимирівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

«Агроекологічне обґрунтування контролю чисельностішкідників соняшнику в Степу України». 

Випускниця агрономічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету 2000 рік. 

На кафедрі  працює  з 2018року.

Член Українського ентомологічного товариства.

Опублікувала понад 15 праць наукового напряму.

Викладає дисципліни: 
«Вступ до спеціальності",Агрофармакологія", "Карантин рослин"

Заснування та розвиток кафедри "Технологій у рослинництві та захисту рослин".

Кафедра рослинництва бере свій початок з навчального рослинницького кабінету, який був у складі Білоцерківського технікуму хліборобства у 1920 році. У 1921 році технікум розпочав підготовку фахівців з трьох спеціальностей: рослинництва, садово-огородництва та механізації сільського господарства за напрямом сільськогосподарське машинобудування.

У 1926 році цей технікум отримав нову назву Білоцерківський сільськогосподарський політехнікум, рільничий відділ якого до 1929 року випустив 130 фахівців. Основним напрямом роботи кабінету рослинництва у 20-роки минулого століття, який очолював А.З. Орхімович, було вивчення зернових злакових культур, а саме ботанічного складу місцевих селекційних сортів озимої та ярої пшениці, ячменю.

У 1929 році Білоцерківський сільського­сподарський технікум було перейменовано у сільськогосподарський інститут з трьома факультетами: рослинництва, колективізації та механізації сільського господарства. Рослинницький кабінет відділення рільництва перейменовано на кафедру рослинництва. Після чергової реорганізації інституту частина кафедр Білоцерківського сільськогосподарського інституту була у складі Київського Політех­нічного інститутту (нині Національний технічний університет − КПІ), який був відкритий у 1898 році.

 
 

У період з жовтня 1938 до вересня 1941 року та з червня 1944 до вересня 1947 року кафедру рослинництва очолював О.А. Іванов, відомий своїми дослідженями з вивчення хімізму життєдіяльності окремих сортів озимої пшениці та хлібопекарських якостей борошна.

З 1948 року кафедру рослинництва очолив доктор сільськогосподарських наук, професор В.І. Пальчевський, відомий педагог, науковець, який працював в Білоцерківському сільськогосподарському інституті до червня 1969 року.  У цей час на кафедрі рослинництва склався досить великий науково-педагогічний колектив. Серед них був і ректор Білоцерківського сільськогосподарського інституту М.С. Паламар, доценти О.О. Табенцький, П.М. Борис, А.С. Батура, В.Ф. Солоднікова, Г.І. Навроцький.

 

В період керівництва кафедрою рослинництва професором В.І. Пальчевським (з 1970 року) розширилась навчальна база та наукова тематика досліджень. В цей період були значно розширені можливості наукових досліджень, чому сприяло наявність добре обладнаної лабораторії для проведення аналізів в системі «грунт-рослина-продукція», що забезпечувало комплексну оцінку досліджень з тієї чи іншої проблеми.

 

В період роботи В.І. Пальчевського завідувачем кафедри рослинництва досить ефективно проводилась робота зі створення нових сортів озимої пшениці під керівництвом професора М.С. Паламара, кормових буряків (доцент В.Ф. Солоднікова), кукурудзи (доцент П.Д. Клименко). Було створено ряд оригінальних номерів озимої пшениці, кукурудзи  та кормових буряків і передано в сортовипробування.

 

Після переходу професора В.І. Пальчевського на посаду консультанта в 1969 році обов’язки завідувача кафедри тимчасово виконував ректор інституту, професор М.С. Паламар (березень-листопад 1969 рік).

 
 

Кафедру рослинництва з листопада 1971 року по грудень 1981 року очолював професор, доктор сільськогосподарських наук Ю.А. Шанський. Його наукова діяльність була присв’ячена вивченню можливостей реалізації потенціалу сортів, гібридів соняшника, інших олійних культур за різностороннього їх використання.

З 1982 до 2011 року кафедру рослинництва очолював доцент, кандидат сільськогосподарських наук, Заслужений працівник сільського господарства України, відмінник аграрної освіти і науки України першого ступеня В. М. Ткачук.

З 2011 до 2014 року завідувачем кафедри рослинництва був кандидат сільськогосподарських наук, Заслужений працівник сільського господарства України В.С. Хахула. За його безпосередньої участі було оновлено навчальні кабінети, матеріально-ресурсне забезпечення, залучено нових співробітників. 

На кафедрі, в різні роки, створено і передано у сортовипробування сорти озимої пшениці – БЦСГІ поліпшена (автор М.С. Паламар), Лютесценс 89 та Гном (автори В.М. Ткачук, В.М. Московчук). Остренко М.В. є співавтором сортів картоплі Лілея, Червона рута, Подолянка, Промінь, Левада, Вернісаж, Скарбниця, Оберіг, Подільське джерело, Зелений гай, а доцент Грабовський М.Б.– гібридів кукурудзи Кремінь 200 СВ, Сурський 197 МВ, Подільський 274 СВ, Пятихацький 270 МВ, Чемеровецький 260 СВ, Любава 279 МВ, Дерезуватський 291 СВ, Борозенський 280 МВ, Криничанський 260 МВ, Вись 279 СВ.

Кафедра рослинництва була кузнею підготовки керівних кадрів вузу. Так, в різні роки вихованці кафедри були на посадах ректора Білоцерківського сільськогосподарського інституту (професор М.С. Паламар), секретарів парткому (доцент, Заслужений працівник сільського господарства В.М. Ткачук), начальників навчальної частини (доценти О.С. Городецький, М.Л. Новохацький), деканів (професор В.І. Пальчевський, доценти П.Д. Клименко, Г.М. Вінніченко, О.О. Грабовський, Л.А. Козак), декана факультету культури та мистецтва (доцент О.С. Городецький), заступників декана (доценти Г.І. Навроцький, О.О. Грабовський, Л.А. Козак, О.С. Городецький).

Значний внесок в розвиток кафедри зробили асистенти Н.Ф. Дудко, О.М. Шевченко, лаборанти Є.Й. Мілюк, К.В. Томашевська, Г.В. Василенко, Т. Лукошкова, Л.М. Лябах, В.В. Герасименко, Н.К. Антоненко, А.В. Білан, Л.В. Єзерківська, В.Ф. Литвин, Л.М. Городецька.

Кафедра захисту рослин у складі агрономічного факультету функціонує з 1934 року. Першим завідувачем кафедри (1934 – 1941 рр.) обрали ентомолога за фахом і покликанням Йосипа Йосиповича Кораба.

В 1944 – 1949 роках кафедру очолював професор М.А.Теленга, який читав студентам курс ентомології, відомий фахівець з біологічного захисту рослин від шкідників рослин.

З 1949 по 1956 рік на посаді завідувача кафедри захисту рослин працював Михайло Карпович Гродзінський, який раніше  був першим деканом агрономічного факультету. В 1956 – 1964 роках кафедру захисту рослин повторно очолив  професор Й.Й. Кораб. Професор Й.Й. Кораб опублікував понад 100 наукових праць, брав участь у І, ІІ, ІІІ Всесоюзних ентомологічних конференціях та 18 симпозіумах по фітонематодах.

З 1957 по 1965 роки при кафедрі була відкрита аспірантура, в якій навчалося п’ять аспірантів, три з них захистили кандидатські роботи :М.Г. Коломієць, Ф.Ф. Кашуба і Б.І. Кульчицький.

У 1969 – 1980 роках кафедрою захисту рослин керував Микола Григорович Коломієць. М.Г. Коломієць приклав немало зусиль для розвитку факультету в цілому і кафедри зокрема. З його участю на кафедрі була обладнана нова навчальна лабораторія хімічного захисту рослин, а на дослідному полі факультету була нарізана кафедральна 10-типільна сівозміна для проведення наукових досліджень і навчання студентів.

В 1980 – 1986 роках завідувачем кафедри захисту рослин за конкурсом був обираний доцент Ф.Ф. Кашуба, який працював на агрономічному факультеті з 1965 по 1994 рік. На протязі ряду років разом із науковцями кафедри селекції і насінництва Федір Федорович як фахівець з питань фітопатології, проводив оцінку створеного методом хімічного мутагенезу селекційного матеріалу озимої пшениці на стійкість до бурої іржі і борошнистої роси.

З 1986 по 1995 та з 2004 по 2014 роки посаду завідувача кафедри обіймав доцент В.Д. Колодійчук.  В ці роки на кафедру прийшло працювати молоде поповнення. Зокрема, на посаду асистента був обраний Василь Миколайович Джуран і Барановський Михайло Миколайович.

З 1995 по 2000 рік кафедру захисту рослин очолив доктор с.-г. наук Василь Семенович Куценко, який читав студентам курс лекцій “Фітофармацевтичні засоби захисту рослин”.

З 2000 по 2004 рік посаду завідувача кафедри обіймав доктор сільськогосподарських наук Віталій Петрович Федоренко. В 1979 році захистив кандидатську дисертацію, отримавши науковий ступінь кандидата біологічних наук, а в 1993 році – докторську дисертацію на тему: “Екологічні закономірності динаміки ентомокомплексу бурякового агроценозу і принцип його регулювання в центральному Лісостепу України” з присудженням наукового ступеня доктора біологічних наук.

Навчальний процес в період 2003-2009 рр. забезпечували старший лаборант Н.О. Семененко (з 2003 р.) і лаборант С.С. Рожок (з 2009 р.).

З приходом Віталія Петровича при кафедрі була відкрита аспірантура, яку закінчили без відриву від виробництва і успішно захистили кандидатські дисертації Олександр Миколайович Яковенко, Шушківська Наталя Іванівна, Полішвайко Михайло Юрійович, Кривенко Анна Іванівна і Андрійчук Олексій Леонідович.

З 1 лютого 2014 року в результаті об’єднання кафедр рослинництва та захисту рослин на факультеті створено нову структурну одиницю - кафедру технологій у рослинництві та захисту рослин, яку очолив кандидат с.-г. наук, доцент М.Б. Грабовський.

На сьогоднішній день на кафедрі працюють 16 викладачів, з них два доктори с/г наук. При кафедрі створено Інститут енергоефективних технологій і агротехнологічних та технічних процесів у рослинництві (директор В.С. Хахула) і Науково-дослідний Інститут інноваційних технологій в аграрній сфері виробництва (директор Л.В. Центило).

Кафедра має тісні наукові зв’язки з Інститутом кормів НААН (м. Вінниця), Інститутом землеробства НААН (м. Чабани), Харківським інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Інститутом захисту рослин НААН, Інститутом Причорномор’я, Білоруським державним агарним університетом, Рітл коледж (Великобританія), Дрезденським університетом прикладних наук (Німеччина),  університетом “CAH Vilentum” (Нідерланди) та закордонними аграрними компаніями, з якими укладено угоди про співробітництво.

На кафедрі викладається 28 дисциплін, по кожній з яких розроблені навчально-методичні комплекси, опубліковані і використовуються в навчальному процесі методичні вказівки для проведення практичних робіт та навчальної практики студентів.

Кафедра технологій у рослинництві та захисту рослин, маючи достатньо багато випробуваних сільськогосподарським виробництвом розробок, є організатором багатьох міжнародних, державних, регіональних, обласних, районних науково-практичних конференцій, семінарів. Тільки в останні роки кафедра провела більше 10 науково-практичних конференцій та семінарів різного рівня.

Науково – педагогічні працівники кафедри виступають із питань технології вирощування с/г культур та інтегрованого захисту рослин на науково-практичних семінарах в Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській та інших областях.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у громадському житті факультету і університету. Серед них – декан факультету (В.С. Хахула), секретар Вченої ради університету (Л.М. Качан), секретар ради факультету (Н.І. Шушківська), відповідальний за працевлаштування на АБТФ (О.С. Городецький), відповідальний за спортивно-масову роботу на факультеті (І.А. Покотило), наставники академічних груп студентів.

Щорічно під керівництвом науково – педагогічних працівників кафедри понад 50 студентів стаціонарної і заочної форми навчання захищає випускні дипломні роботи ОР «Магістр».

Дипломники  кафедри є активними учасниками студентських наукових конференцій, внутрішньовузівських і Всеукраїнських олімпіад з агрономії, біології рослин, конкурсів на кращу студентську наукову роботу і кращого перспективного підприємця серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ – IV ступенів акредитації.

Сьогодні колектив кафедри спрямовує свою діяльність на подальше поліпшення навчальної, методичної, наукової роботи та оснащення навчального процесу сучасними технологіями, щоб на високому рівні готувати конкурентоздатних фахівців для аграрного комплексу України.