ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін

Бровко Наталія Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0003-3525-2817

Профіль в Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wXNXHaIAAAAJ&hl=uk

Сфера наукових та освітніх інтересів:

 • Проблеми конституційного права України
 • Права людини і громадянина
 • Проблеми формування правосвідомої особистості
 • Філософські проблеми права

Корпоративна електронна пошта: brovko.natalia@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
"Філософія права", "Конституційне право України (права людини)", "Конституційне право України (державний устрій)".
Тимощук Олеся Григорівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана факультету
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0003-1714-6957

Профіль в Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B4GyvqgAAAAJ&hl=uk

Сфера наукових та освітніх інтересів:

 • Правова реалізація судової влади
 • Антикорупційна діяльність
 • Євроінтеграційні процеси
 • Право Європейського Союзу

Корпоративна електронна пошта: olesia.melnyk.btsau@gmail.com

Викладає дисципліни: 
"Право Європейського Союзу", "Юридична деонтологія", "Нотаріат".
Терещук Микола Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат юридичних наук, старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0002-0772-9975

Профіль в Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oWrZ5EAAAAAJ&hl=uk

Сфера наукових та освітніх інтересів:

 • Теорія та історія держави і права
 • Історія політичних і правових учень
 • Юридична компаративістика
 • Конституційне право зарубіжних країн

Корпоративна електронна пошта: tereshchuk.mykola@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
"Теорія держави і права", "Юридична компаративістика", "Конституційне право зарубіжних країн".
Росавицький Олександр Олексійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Старший викладач
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0002-9820-7530

Профіль в Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Vtk4CdsAAAAJ

Сфера наукових та освітніх інтересів:

 • історико-правові засади державного будівництва в Україні та зарубіжних країнах

Корпоративна електронна пошта: rosavytskyi@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
"Історія держави і права України", "Історія держави і права зарубіжних країн", "Державна служба", "Правознавство".
Макарчук Віталій Володимирович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0002-9099-8921

Профіль в Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dSXYZ9UAAAAJ&hl=uk

Сфера наукових та освітніх інтересів:

 • Забезпечення національної безпеки
 • Історія держави і права

Корпоративна електронна пошта: makarchuk.v@btsau.edu.ua

Викладає дисципліни: 
"Міграційне право", "Правознавство", "Право".
Поляруш-Сафроненко Світлана Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0000-0002-4007-8844

Профіль в Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=udAKmK8AAAAJ

Сфера наукових та освітніх інтересів:

 • Проблеми конституційного права
 • Проблеми муніципального права

Корпоративна електронна пошта: svetlanavasden25@gmail.com

 

Викладає дисципліни: 
"Конституційне процесуальне право", "Теорія і практика конституціоналізму", "Муніципальне право", "Колізії в регулюванні прав людини".
Линник Тетяна Василівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат юридичних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

ORCID ID: 0009-0006-7712-6543

Профіль в Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=Crbd880AAAAJ
 
 Сфера наукових та освітніх інтересів:

 • Теорія та історія держави і права
 • Конституційного права України
 • Реформування державної служби в Україні

 Корпоративна електронна пошта: linniktetana02@gmail.com

 

Викладає дисципліни: 
 "Колізії в регулюванні прав людини" , "Державна служба«, «Методологія та організація наукових досліджень у сфері права» , "Муніципальне право"
Свою діяльність кафедра розпочала як кафедра історії, теорії держави і права та державного будівництва у 2003 році під керівництвом кандидата історичних наук, доцента Бурлаки Сергія Івановича. З 2012 року кафедру очолили кандидат юридичних наук, доцент Бровко Наталія Іванівна. У вересні 2021 року кафедру було переіменовано на кафедру конституційного права та теоретико-правових дисциплін. Кафедра має потужний науковий потенціал. Нині на кафедрі під
керівництвом доктора юридичних наук Бровко Н.І. працюють кандидати юридичних наук Терещук М.М., доцент Мельник О.Г., доцент Макарчук В.В., доцент Поляруш-Сафроненко С.О., старший викладач Росавицький О.О.
Працівники кафедри постійно підвищують свій професійний та науковий рівень, беруть активну участь у міжнародних та державних конференціях, семінарах, круглих столах, проходять міжнародні стажування, публікуються у вітчизняних та зарубіжних виданнях, також і тих, що внесені до міжнародних науково-метричних баз Scopus, Web of Science.
На кафедрі видано 3 наукові посібники, 3 монографії, 15 наукових статей у виданнях, що внесені до міжнародних науково-метричних баз Scopus, Web of Science.
З 2016 року створений і діє науковий гурток «Правові основи децентралізації», в рамках якого викладачі кафедри організовують круглі столи, виїзні засідання, зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій, активно залучаючи до них студентство та представників громадськості.
На кафедрі викладаються дисципліни «Конституційне право України», «Міграційне право», «Юридична деонтологія», «Конституційне право» зарубіжних країн», «Конституційне процесуальне право», «Історія вчень про державу і право», «Теорія держави і права», «Муніципальне право», «Право ЄС», «Історія держави і права України», Філософія права, Методика та організація наукових досліджень, Колізії в регулюванні прав людини. Окремі модулі навчальних дисциплін «Теорія держави і права», «Конституційне право України», «Право ЄС» викладаються англійською мовою.