ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського

Завідуючий кафедрою Лясота Василь Петрович, доктор ветеринарних наук, професор.
Закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут у 1984 р.
1992 р. – захистив кандидатську дисертацію за темою: «Гомотин – стимулятор природної резистентності свиней».

2004 р. захистив докторську дисертацію за темою: «Обґрунтування і розробка превентивних заходів для корекції природної резистентності організму свиней за умов впливу паратипових факторів».

Напрям наукових досліджень: вивчення механізмів розвитку функціональної незрілої природної резистентності організму сільськогосподарських тварин під впливом паратипових факторів, розробка способів застосування біологічно активних речовин для корекції імунобіологічної реактивності тварин, застосування комплексних дезінфікуючих засобів для підвищення збереженості та продуктивних якостей сільськогосподарських тварин.

Автор 204 наукових праць.

 

Хіцька Оксана Анатоліївна, канд. вет. наук, доцент
Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство захистила у 2002 році. Тема дисертації: “Рання діагностика вагітності та її термінів у кролиць і вівцематок”.
Напрям наукових досліджень: “Розробка критеріїв комплексної оцінки якості й безпечності сировини і харчових продуктів тваринного походження за гармонізації нормативно-технічних документів”.
218 друкованих праць, із них – 5 навчальні посібники, 2 довідники, 49 робіт навчально-методичного характеру та 1 патент.
Дисципліни: Безпечність, якість харчових продуктів та кормів, Гігієна харчових продуктів та державний контроль, Зоонози та концепція єдиного здоров’я, Система забезпечення безпечності харчових продуктів та кормів.

 

 

Букалова Наталія Володимирівна, канд. вет. наук, доцент
У 1998 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.06 – ветеринарна санітарія та гігієна на тему: «Ветеринарно-санітарна та якісна оцінка коропів при згодовуванні добавки із міздряного напівфабрикату».
Напрям наукових досліджень: «Розроблення критеріїв європейської моделі комплексної системи гарантування безпечності та якості харчових продуктів, її впровадження на підприємствах аграрного сектору України».
Автор і співавтор понад 280 наукових праць, 19 навчальних підручників, посібників, довідників, 43-х патентів України на корисну модель, 78 науково-методичних та навчально-методичних рекомендацій, 2-х національних стандартів України.
Нагороджена Грамотою Державного комітету ветеринарної медицини (2009) та Дипломом І ступеня ДУ «НМЦ Агроосвіта» МОН України (2014).
Викладає дисципліни: «Безпечність, якість харчових продуктів та кормів», «Гігієна молока та молочних продуктів», «Гігієна продуктів тваринного походження», «Санітарна безпека харчових продуктів та офіційний контроль», «Організація та контроль санітарних заходів».

 

Джміль Володимир Іванович, канд. вет. наук, доцент

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза на тему: «Ветеринарно-санітарна експертиза риби, інвазованої нематодами родини Anisakidae»

Напрям наукових досліджень: “Паразитози коропових риб (поширення, діагностика та профілактика)”.

68 наукових праць, у тому числі два довідники, один навчальний посібник, понад 20 методичних вказівок.

 

 

 

Папченко Іван Васильович, канд. вет. наук, доцент

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія, захистив у 1988 році. Тема дисертації: “Особенности васкуляризации плечевого пояса и свободного отдела грудной конечности кур в зависимости от возраста, породы и условий содержания”.

Напрями наукових досліджень:

“Патоморфологічна діагностика хвороб високопродуктивних корів та молодняку сільськогосподарських тварин” і “Мікроструктурне дослідження складу м’ясних продуктів”.

65 наукових праць, з них 10 навчально-методичних робіт, 2 підручники, 3 посібники.

 

Утеченко Микола Валентинович, канд. вет. наук, доцент

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01. – діагностика і терапія тварин на тему: “Симптоми і функціональний стан печінки у великої рогатої худоби залежно від структурних змін її паренхіми”.

Напрям наукових досліджень:

“Патоморфологічна діагностика хвороб високопродуктивних корів та молодняку сільськогосподарських тварин”

112 наукових праць, з них 11 навчально-методичних робіт.

 

 

Тишківська Наталія Василівна, канд. вет. наук, доцент

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01. – діагностика і терапія тварин на тему: "D-гіповітаміноз молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі (діагностика, лікування і профілактика)

Напрям наукових досліджень: “Контроль показників якості та безпечності продукції тваринного походження за афлатоксикозів”.

44 наукові праці, з них 12 навчально-методичних робіт.

 

 

 

Черниш Ілона Олександрівна, асистент

Телефон кафедри: 39-83-97