ENG | УКР |

Професорсько-викладацький склад | Кафедри загальної екології та екотрофології

Лавров Віталій Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
професор, доктор с.-г. наук
Напрям наукової діяльності: 

Методологія оцінювання стану, збереження і збалансованого використання біоресурсів ландшафтної сфери

Викладає дисципліни: 
Економіка природокористування, прикладна екологія, природно-ресурсний потенціал України, системний аналіз якості навколишнього середовища, фінансова діяльність рибогосподарських підприємств
Грабовська Тетяна Олександрівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат с.-г. наук
Напрям наукової діяльності: 

Синекологічні особливості структурно-функціональної організації агроекосистем України за органічного виробництва

Викладає дисципліни: 
Урбоекологія, техноекологія, екологія рослин, основи екології, екологія (фахове спрямування), екологічні основи біодинамічного господарства
Слободенюк Оксана Іванівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
доцент, кандидат біол. наук
Напрям наукової діяльності: 

Структурно-функціональний аналіз національної екомережі для забезпечення стратегії збалансованого розвитку регіонів України

Викладає дисципліни: 
Ландшафтна екологія, загальна екологія (та неоекологія), соціальна екологія, загальна екологія, екологічний туризм, управління природоохоронною діяльністю
Мазур Тетяна Григорівна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат ветеринарних наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

Екотрофологія, безпека харчування.

Автор більш як 30 публікацій, у тому числі 1 підручника, рекомендованого МОН, 2 монографій з питань харчування населення. Брала участь у розробленні 1 державного стандарту України. За програмою Європейського агентства здоров’я споживачів стажувалась в Італії (2013), за Програмою Балтійських Університетів (BUP) – у Польщі (2015). 

Викладає дисципліни: 
Екотофологія, методологія та організація наукових досліджень, екологічна експертиза в харчовому виробництві, безпека і якість продукції аквакультури
Поліщук Зоряна Віталіївна
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат сільськогосподарських наук, асистент
Дубовий Володимир Іванович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Д-р с.-г. наук, професор