Професорсько-викладацький склад | Механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва

Трегуб Микола Іларіонович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Завідувач кафедри, доктор техн. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Електротехнологічна установка для очищення стоків свинокомплексів вапняним розчином, активованим ультразвуком».

Автор 31 патенту України, 2 авторських свідоцтв, 37 наукових фахових статей в тому числі у міжнародних виданнях 10, 3 навчально-методичних посібників, 7 методичних рекомендацій, співвиконавцем 3 науково-дослідних робіт.

Напрям наукових досліджень: Машини та технології для виробництва та використання органічних добрив.

Викладає дисципліни: 
«Електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Автоматизація виробничих процесів», «Машиновикористання в рослинництві», «Рибогосподарська гідротехніка»
Сенчук Микола Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат техн. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Обгрунтування основних параметрів і розробка технічних засобів для переробки вермикомпосту".

Автор 73 друкованих праць, має 7 патентів України, 4 методичні вказівки.

На кафедрі працює з 2004 року.

Напрям наукових досліджень: Машини та технології для виробництва та використання органічних добрив.

Викладає дисципліни: 
«Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва», «Метрологія, стандартизація і сертифікація», «Машиновикористання в рослинництві», «Сільськогосподарські машини в насінництві», «Насіннеочисні машини»
Рубець Андрій Миколайович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Кандидат техн. наук, доцент
Напрям наукової діяльності: 

В 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування періодичності технічного обслуговування різьбових з’єднань зернозбиральних комбайнів».

На кафедрі працює з 2010 року.

Автор 3 патентів на корисну модель, 12 наукових фахових статей, 1 науково-дослідної роботи, 32 науково-практичних статей, 2 методичних вказівок.

Напрям наукових досліджень: Працездатність різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки в умовах 3-D вібрації.

Викладає дисципліни: 
«Технічна механіка», «Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів», «Трактори та автомобілі», «Сільськогосподарські машини», «Рибогосподарська гідротехніка»
Демещук Віктор Арсентійович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Асистент
Напрям наукової діяльності: 

Автор 15 наукових праць в т.ч.1 авторського свідоцтва на спосіб вирощування насіння двохрічних овочевих та технічних культур, співавтор 1 підручника, 6 навчально-методичних посібників, 4 методичних вказівок та рекомендацій.

У 2016 р. розробив технологічні процеси механізованого садіння ризом міскантусу

Напрямки наукових досліджень: Технологічні та технічні аспекти вирощування насіння двохрічних с.г. культур за скороченим циклом. Розробка комплекту ручних знарядь для виконання робіт на присадибних ділянках. Техніко-технологічні шляхи підвищення ефективності використання с.-г. техніки.

Викладає дисципліни: 
«Механізація технологічних процесів в рослинництві», «Сільськогосподарські машини», «Механізація садово-паркових робіт»
Гуменюк Юрій Васильович
Вчене звання і науковий ступінь: 
Майстер виробничого навчання
Напрям наукової діяльності: 

Автор 3 науково-практичних праць. Працює над магістерською випускною роботою агробіотехнологічного факультету БНАУ.

Напрямки наукових досліджень: Удосконалена технологія вирощування часнику в умовах Київської області.

Викладає дисципліни: 
«Водіння тракторів», проводить навчально-виробничі практики студентів агробіотехнологічного факультету в НВЦ БНАУ та передових господарствах Київської області