Проведення відкритої лекції асистентом кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин, канд. вет. наук Стовбецькою Л.С.

 

На кафедрі нормальної та патологічної фізіології тварин була проведена відкрита лекція кандидатом ветеринарних наук, асистентом Стовбецькою Людмилою Степанівною для студентів 1 курсу бакалаврів ступеневої підготовки біолого-технологічного факультету на тему: «Вища нервова система».

  

Студенти ознайомилися з основними поняттями вищої нервової діяльності, будовою та функціями кори великих півкуль головного мозку. Вивчили, що вища нервова діяльність визначає поведінку тварини в різних умовах життя, а також регулює роботу внутрішніх органів, органів чуття, нервово-м’язову функцію, забезпечує сталість внутрішнього середовища організму. Освоїли методику вироблення та гальмування умовних рефлексів та їх значення під час вирощування тварин.

Тема лекції цікава, актуальна, відчувався зв’язок лектора з аудиторією. Викладач проводив лекцію на достатньо високому рівні, методично грамотно, чітко та послідовно, використовуючи презентацію, що сприяло засвоєнню матеріалу.

 

Ніщеменко М.П., завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин,
професор, д-р вет. наук