Публічне управління та адміністрування

Спеціальність «публічне управління та адміністрування»  передбачає підготовку управлінської еліти за європейськими стандартами «Good government» для роботи в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування,  в громадських організаціях, здатних забезпечити соціально прийнятний рівень надання адміністративних послуг на засадах відкритості, прозорості, підзвітності, професіоналізму.
Мета підготовки ‒ забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, сформувати нове покоління управлінців, які мають глибокі знання, вміють системно і інноваційно мислити, приймати ефективні рішення, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.
Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» це ‒ унікальна можливість отримання сучасних знань та необхідних компетентностей для подальшого кар'єрного росту молодих фахівців, які бажають працювати в органах державної влади, місцевого самоврядування та бізнес структурах.
Під час навчання застосовуються прийоми і методи, які дозволяють кожному студенту всебічно проявити себе через:
    практично орієнтоване навчання: стажування, літні практики, зустрічі з відомими людьми та експертами;
    участь в міжнародних програмах та грантах; 
    участь у наукових конференціях, семінарах, літніх школах; 
    можливість отримання подвійного диплома.

Випускники мають можливість вступу до аспірантури університету;

Випускники  спеціальності «Публічне управління та адміністрування» зможуть працювати:

     керівниками /спеціалістами у департаментах, управліннях, відділах, службах, інспекціях органів державного управління і місцевого самоврядування різних рівнів і сфер.
    аналітиками, експертами, радниками чи консультантами  з економічних питань, децентралізації, соціальної відповідальності, з питань  енергозбереження та енергоефективності, стандартизації, сертифікації та якості;
    представляти Україну чи свій регіон у міжнародних організаціях , що опікуються питаннями  місцевого самоврядування та сталого розвитку.