ENG | УКР |

Реалізація академічної мобільності в рамках програми Еразмус +

 

17-21 травня асистент кафедри логістичного менеджменту Мухамед Катарс зі школи прикладних наук Болвадіна, Афійон Коджатепе університету (Туреччина) реалізував свою академічну мобільність по програмі Еразмус + пройшовши тренування на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування Білоцерківського національного аграрного університету.

Сферою його наукових досліджень є інформаційні технології в логістичному менеджменті (Information technologies which are used in logistics or supply chain management). Проконсультували за темою дослідження та рівнем останніх наукових доробок в Україні проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор, д-р. екон. наук Варченко О.М. та канд. екон. наук, доцент Герасименко І.О. З цікавістю Мухамед Катарс переглянув матеріали котрі надходять до Інформаційного Центру Європейського Союзу при БНАУ з офіційних установ європейського союзу та які розміщені на сайті наукової бібліотеки, з якими його ознайомила Бачинська Н.А.

Мухамед Катарс прийняв участь у офіційних зустрічах з менеджментом університету та економічного факультету: з проректором з освітньої, виховної та міжнародної діяльності Димань Т.М.; деканом економічного факультету, д-р. екон. наук, професором Паскою І.М.; керівником міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру, канд. вет. наук, доцентом Вовкотруб Н.В.; начальником відділу зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Боньковським О.А. та координатором програми Erasmus + Новіковою В.В. Під час візиту ознайомився з історією заснування та становлення університету в музеї Білоцерківського НАУ. В ході зустрічі з інженером І категорії відділу забезпечення якості освіти Василенко О.І. дізнався про принципи академічної доброчесності, про систему Е-навчання та зміг зрозуміти як здійснюється систематичний моніторинг якості освіти і формуються рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу та молодіжної політики.

Асистент Мухамед Катарс презентував свій досвід участі в програмі Еразмус +, розповів про свій університет, його структуру та напрями діяльності.

Студентська рада економічного факультету розповіла про основні напрями діяльності студентського активу та заходи, що проводяться на факультеті.

Співпраця з університетом Афійон Коджатепе є системною і наступна академічна мобільність на викладання очікується вже з 1 червня 2021 року.