ENG | УКР |

Роль наукової бібліотеки у формуванні інформаційного простору студента

 

Сьогодні, перед бібліотеками вищих навчальних закладів постають надзвичайно важливі завдання – надавати своїм користувачам оперативну і якісну інформацію та забезпечувати вільний доступ до світових інформаційних джерел. У зв’язку з цим університетські бібліотеки повинні не тільки удосконалювати технології своєї роботи, але й по-новому організовувати свій власний інформаційний простір – інформаційні ресурси. В першу чергу це пов’язано з формуванням знань у сфері інформаційної культури студентів, майбутніх спеціалістів.

На початку кожного навчального року наукова бібліотека Білоцерківського НАУ проводить зі студентами 1-го курсу всіх факультетів бібліотечно-бібліографічні навчання. Мета таких занять – навчити наших наймолодших користувачів самостійному пошуку необхідних джерел інформації за допомогою традиційних та електронних бібліотечних ресурсів.

Нещодавно на агробіотехнологічному факультеті для студентів-першокурсників спеціальності «агрономія» була проведена бесіда на тему: «Роль наукової бібліотеки у формуванні інформаційного простору студента», яку підготувала Т.П. Бєлєнька, завідувач галузевого відділу № 1. Вона розповіла присутнім про правила користування бібліотекою, її структуру та як працювати з електронними ресурсами у пошуку інформації.

Чільне місце у розповіді було відведене електронному каталогу (ЕК) бібліотеки, як потужному засобу інформаційного забезпечення навчального та науково-дослідницького процесів університету. З великою зацікавленістю студенти сприйняли інформацію про інший інноваційний інструмент інформаційного забезпечення науки та освіти – інституційний репозитарій Білоцерківського НАУ, який дає їм вільний доступ до користування навчально-методичною літературою і відкритими матеріалами досліджень науковців.

Бесіда зі студентами про важливість інформаційних послуг наукової бібліотеки пройшла у щирій, невимушеній атмосфері. Вони подякували бібліотекарю за цікаву і змістовну інформацію, яку можна застосувати у їх подальшому навчанні.