Шляхи підвищення ефективності самостійної роботи студентів-філологів

 

27 лютого  науково-дослідною лабораторією прикладної лінгвістики було обговорено проблему самостійної роботи студентів-майбутніх філологів у контексті змін у сучасному освітньому просторі. Учасниками семінару було розглянуто сучасні різноманітні форми та технології організації самостійної роботи, проаналізовано основні мотиваційні фактори та особливості психофізіологічного розвитку студентів, які можуть покращити організацію самостійної роботи студентів та забезпечити комфортний емоційно-інтелектуальний фон на заняттях. Практичні поради та власний досвід 12 учасників семінару, науково-педагогічних працівників кафедри романо-германської філології та перекладу,  були представлені у збірнику тез, який доступний за посиланням https://fex.net/273655244443 (посилання дійсне до 7 березня).

 

Завідувач кафедри романо-германської філології та перекладу,
завідувач науково-дослідної лабораторії прикладної лінгвістики
канд. пед. наук Ігнатенко В.Д.