ENG | УКР |

Участь наукової бібліотеки в Міжнародній науково-практичній конференції студентів

 

18 квітня у Білоцерківському національному аграрному університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція студентів. Для інформаційного забезпечення секційних занять біолого-технологічного та екологічного факультетів бібліотека галузевого відділу №3 підготувала книжкові виставки « Новітні технології виробництва і переробки продукції тваринництва» та «Екологізація виробництва та охорони природи як основа збалансованого розвитку». Представлена на виставках література висвітлює питання сучасних методів в годівлі та утриманні, розведенні та селекції сільськогосподарських тварин; технології переробки м’ясної та молочної сировини; обладнання для переробних підприємств тощо. Для студентів-екологів цікавою була література з раціонального використання природних ресурсів, екологізації сільськогосподарського та харчового виробництва, застосування в господарстві альтернативних технологій.