ENG | УКР |

Участь НПП кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в Літній школі АПД 2022 «Аграрна торговельна політика України – виклики та перспективи в контексті євроінтеграції»

 

Впродовж 25–29 липня науково-педагогічні працівники економічного факультету Білоцерківського НАУ брали участь в роботі Літньої школи проекту «Німецько-український агрополітичний діалог» АПД 2022 «Аграрна торговельна політика України – виклики та перспективи в контексті євроінтеграції». Навчання було організоване АПД у співпраці з Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти (НМЦ ВФПО) та Київською школою економіки (KSE).

Міжнародний та зокрема німецький досвід у галузі аграрної торговельної політики в контексті євроінтеграції та пришвидшеної процедури наближення України до ЄС вивчали викладачі кафедр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; економіки; публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки; фінансів, банківської справи та страхування; менеджменту.

Програма літньої школи була надзвичайно цікавою та різноманітною і наповнена як теоретичним, так і практичним змістом. Доповідачами виступили провідні українські та міжнародні експерти зі сфери управління та бізнесу, представники академічної сфери та фахових асоціацій. 

Впродовж п’яти днів роботи Літньої школи було розглянуто широке коло стратегічних та прикладних питань, пов’язаних з проблематикою післявоєнного відновлення економіки України, сталості сільськогосподарського виробництва, впливу навколишнього середовища на розвиток торгівлі, розвитку земельних відносин та органічного виробництва в Україні; зміни стандартів агровиробництва в процесі євроінтеграції; надійності статистичних даних; організації дистанційного навчання студентів аграрних закладів вищої освіти.

Участь в Літній школі дозволила її учасникам підвищити обізнаність щодо поточної ситуації та перспектив України в торгівлі агропродовольчою продукцією, сучасної аграрної торговельної політики та регуляції торговельних відносин в контексті євроінтеграційних процесів.

Набуті знання будуть використані як в науковій діяльності викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, так і безпосередньо в навчальному процесі на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти за освітніми програмами «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» при викладанні дисциплін «Товарознавство», «Торговельне підприємництво», «Комерційна діяльність», «Економіка й організація торгівлі», «Стандартизація, сертифікація та управління якістю», «Статистика ринку товарів і послуг», «Управління проєктами», «Кваліметрія», «Товарна інноваційна політика».