ENG | УКР |

Увага практичному навчанню

 

Сучасний ринок праці вимагає від вищих навчальних закладів, що готують фахівців ветеринарної медицини, суттєвого підвищення рівня як теоретичної, так і практичної підготовки випускників. Він повинен бути достатньо високим у процесі підготовки конкурентоспроможного фахівця. Для оволодіння сучасними хірургічними методами лікування тварин, формування професійних навичок та умінь прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи у виробничих умовах, практичні заняття із загальної та спеціальної хірургії зі студентами ФВМ проводяться в умовах виробництва (ННДЦ, господарства Білоцерківського району).

Хвороби дистального відділу кінцівок у великої рогатої худоби завдають істотних матеріальних збитків господарствам, призводячи до вибраковування, зазвичай, найпродуктивніших тварин. Хірургічне лікування гнійно-некротичних уражень та своєчасна ортопедична обробка поголів’я забезпечують здоров’я стада та його високу продуктивність. Студенти 4-го курсу факультету ветеринарної медицини під час практичних занять із загальної та спеціальної хірургії в умовах виробництва під керівництвом доцента кафедри хірургії і хвороб дрібних домашніх тварин А.В. Яремчука мають змогу самостійно проводити дослідження хворих тварин, ставити діагноз і виконувати як профілактичне розчищення кінцівок, так і терапевтичні обробки, зокрема, лікування тиломи у корів.

Практичний досвід є підґрунтям формування майбутнього фахівця, що розвиває логічне мислення, вміння аналізувати явища та узагальнювати факти, сприяє регулярній і планомірній самостійній роботі в процесі вивчення курсу загальної та спеціальної хірургії.

 

Чорнозуб М.П., доцент кафедри хірургіїі хвороб дрібних домашніх тварин