Відкрита лекція «Інтенсифікація виробництва кролятини в індивідуальних селянських господарствах»

 

В Україні 97 % кролятини виробляється кролівниками-любителями переважно за традиційної екстенсивної технології, тому актуальним питанням наразі є інтенсифікація виробництва м'яса кролів на малих кролефермах за прикладом Франції, Італії, Іспанії, де 50-75 % кролятини одержують на дрібних фермах на основі промислової технології, яка передбачає утримання кролів в сітчастих клітках у закритих приміщеннях з регульованим мікрокліматом, цілорічні рівномірні окроли, годівлю повнораціонним гранульованим комбікормом, автонапування, інтенсивне вирощування молодняку до  живої маси 3-3,2 кг у 80-90 – денному віці.

Вирішенню даних питань була присвячена відкрита лекція доцента кафедри технології виробництва молока і м'яса Донченко Тетяни Анатоліївни на тему «Інтенсифікація виробництва кролятини в індивідуальних селянських господарствах». Студенти 3 курсу біолого-технологічного факультету та науково-педагогічні працівники прослухали сучасну, інтерактивну лекцію, у якій вдало поєднані традиційні та інноваційні технології навчання: мозковий штурм, постановка проблемних питань, колективне обговорення тощо. Основні положення лекції демонструвалися у творчо розробленій презентації, де висвітлення навчального матеріалу супроводжувалося наведенням конкретних професійно-орієнтованих прикладів.