Візит європейських експертів

 

23 травня на кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського факультету ветеринарної медицини БНАУ відбулася зустріч експертів проекту ЄС в Україні: ключового експерта з питань ветеринарії та безпечності харчових продуктів проекту IFSSU «Удосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» Міни Барової та короткострокового експерта з навчання та освітніх програм Валентина Панкова зі співробітниками та студентами ФВМ, які навчаються та мають бажання продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Цікавими для студентів були питання щодо європейського харчового законодавства, сучасних підходів та критеріїв оцінки безпечності харчових продуктів, удосконалення офіційного ветеринарного контролю операторів ринку харчових продуктів в Україні, запровадження системи НАССР.

  

Під час зустрічі з науково-педагогічними працівниками кафедри європейські експерти обговорили питання щодо удосконалення навчальних програм дисциплін спеціальності 212 – «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та продовження подальшої співпраці з метою покращення якості підготовки майбутніх фахівців ветеринарної медицини.

 

Оксана Хіцька, Наталія Букалова, доценти кафедри ветеринарно-санітарної експертизи,
гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського