Водні біоресурси та аквакультура

 

«Водні біоресурси та аквакультура»

Освітні рівні:

«Бакалавр» – кваліфікація «технолог з виробництва продукції аквакультури», термін навчання – 4 роки;

«Магістр» – кваліфікація «дослідник аквакультури», термін навчання – 1,5 роки;

   

Щоб повністю задовольнити попит населення України в рибних продуктах, потрібно не тільки розширювати, удосконалювати й раціонально вести промисел риби у Світовому океані, але й по господарськи використовувати внутрішні водойми. На даний час, коли на багатьох внутрішніх водоймах здійснюється комплексне використання водних ресурсів, необхідно зберегти й примножити запаси цінних видів риб шляхом ефективного їх відтворення. Однією зі складових вирішення цього питання є наявність на рибогосподарських підприємствах висококваліфікованих фахівців в галузі рибництва, іхтіології, охорони та відтворення гідробіоресурсів, які б могли розробляти і здійснювати науково-обгруновані комплексні програми по підвищенню ефективності ведення рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах України. Формування у студентів практичних навичок з виробництва продукції аквакультури при ставовому вирощуванні проводиться на навчально-науково-виробничій базі університету і передових підприємствах України та Європи. В сучасних ринкових відносинах для Білоцерківського національного аграрного університету важливим є не тільки підготовка висококваліфікованого фахівця з виробництва продукції аквакультури, але й надання йому базових знань та умінь по організації прибуткового бізнесу в цій галузі, що в свою чергу підвищить цінність та попит цієї професії в Україні і надасть змогу нашій державі в майбутньому вийти на передові позиції в світі по виробництву продукції рибництва.

  

Випускники спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» можуть працювати:

  • технологами з виробництва продукції аквакультури на підприємствах різної форми власності
  • державними інспекторами в галузі охорони та відтворення гідробіоресурсів
  • гідробіологами, науковими співробітниками
  • приватними підприємцями з виробництва та переробки продукції аквакультури

Сертифікати ЗНО: Українська мова та література; Біологія; Географія або Історія