Виставка-перегляд «Раціональна годівля – прибуткове тваринництво»

 

Одна із найважливіших функцій бібліотеки полягає в задоволенні інформаційних потреб користувачів, забезпеченні інформацією навчального процесу.

З метою розкриття книжкового фонду, поліпшення ефективності доступу до нього, бібліотека галузевого відділу №3 спільно з кафедрою технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин організували виставку-перегляд літератури «Раціональна годівля – прибуткове тваринництво».

На виставку були запрошені студенти-магістри другого року навчання зі спеціальності «Годівля сільськогосподарських тварин». Основною метою бібліотекарів було – представити студентам фонд бібліотеки з їхньої спеціальності, показати, що в навчанні та практиці вони можуть використовувати не лише підручники та навчальні посібники, а й наукову літературу: монографії, збірники наукових праць, статті з фахових періодичних видань.

Доцент кафедри Титарьова О.М. провела огляд за важливими для магістрантів темами «Годівля окремих видів сільськогосподарських тварин» та «Нормування енергії поживних та біологічних речовин».

З зацікавленістю студенти ознайомилися з авторефератами дисертацій та іншими науковими працями викладачів кафедри та факультету.

 

Стрельченко Т.П., завідуюча галузевим відділом