За рекомендацією «Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти» МОН України, на ФВМ вийшов з друку навчальний посібник

 

Було надруковано навчальний посібник «Санітарно-гігієнічна оцінка риби та інших гідробіонтів за інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб», який був підготовлений за рекомендацією науково-методичної ради «Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти»  Міністерства освіти та науки України. Автори: Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Н.І. Сахнюк, І.В. Яценко, В.П. Лясота, Т.Г. Мазур, В.І. Джміль, М.В. Утеченко, Л.М. Богатко.

Навчальний посібник містить опис патолого-анатомічних змін за інфекційних, інвазійних, незаразних хвороб риби та інших живих водних гідробіонтів, питання проведення їх санітарно-гігієнічної оцінки, необхідності здійснення державного ветеринарного інспектування за виловом риби, її переробкою та виготовленням рибних харчових продуктів для забезпечення їх належної якості та безпечності.

Посібник розроблено для освітнього рівня «Магістр»,  галузі «Ветеринарна медицина»,  спеціальностей  − «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та «Ветеринарна медицина»; слухачів Інституту післядипломного навчання керівників та спеціалістів ветеринарної медицини – уповноважених лікарів ветеринарної медицини, що здійснюють державний контроль на потужностях із переробки, зберігання та обігу риби і рибопродуктів; спеціалістів відділу ветеринарно-санітарної експертизи на агропромислових ринках.

 

Букалова Н.В., доцент кафедри ветсанекспертизи, гігієни продуктів

тваринництва та патанатомії імені Й.С. Загаєвського

Богатко Н.М., зав. каф. Інституту післядипломного навчання керівників

та спеціалістів ветеринарної медицини БНАУ