За сприяння Compassion in Wordl Farming було видано навчальний посібник, підготовлений НПП ФВМ

 

Нещодавно було видано навчальний посібник «Нормативне забезпечення забою великої рогатої худоби” обсягом 177 сторінок, який підготовлений Букаловою Н.В,  Козієм В..І,  Лясотою В.П., Богатко Н.М., Утеченком М.В. 

Посібник було надруковано за сприяння Compassion in Wordl Farming (Співчуття у світовому сільському господарстві) – організація, що займається захистом тварин, проводить кампанії проти забою худоби і всіх систем фабричного землеробства.

В ньому містяться дані про нормативне забезпечення забою великої рогатої худоби,  системи добробуту забійних тварин, ветеринарно-санітарних та гігієнічних вимог до забійних тварин, їх транспортування на м’ясопереробні підприємства, порядок приймання й здавання тварин для забою, ветеринарно-санітарні та гігієнічні вимоги до їх передзабійного утримання, гігієну продуктів первинної переробки тварин, вплив добробуту на безпечність та якість м’яса великої рогатої худоби,

Навчальний посібник рекомендований для підготовки фахівців і студентів ОР «Магістр» у вищих навчальних аграрних закладах III-IV рівнів акредитації за спеціальностями  «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» та  «Ветеринарна медицина».

 

Букалова Н.В., доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського

Козій В.І., в.о. зав. кафедри, д-р вет. наук, професор