ENG | УКР |

Засідання спеціалізованої вченої ради

 

У Білоцерківському національному аграрному університеті 22 грудня відбулося засідання спеціалізованої вченої ради з приводу захисту кандидатської дисертації Похилька Юрія Миколайовича на тему: «Біологічні властивості виділених з травного тракту кролів бактерій роду Lactobacillus, перспективних для створення пробіотичних препаратів» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. Науковий керівник – Кравченко Наталія Олександрівна, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії пробіотиків Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. Офіційні опоненти: Бітюцький Володимир Семенович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та біотехнології Білоцерківського національного аграрного університету; Кушнір Ігор Михайлович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветеринарних препаратів Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Варто відмітити, що засідання ради проходило у змішаному режимі і члени ради, які не змогли з різних причин з’явитися, мали можливість прийняти участь дистанційно.

За результатами таємного голосування  Похильку Юрію Миколайовичу присуджено наукову ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

 

Олександр Мельниченко, Голова спеціалізованої вченої ради Д 27.821.01