ENG | УКР |

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03

 

29 вересня 2017 року о 1000  відбулося засідання спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 з приводу захисту дисертації Соловйова Андрія Ігоровича на тему: «Формування інфокомунікаційного забезпечення управління аграрними виробничими структурами», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство).