ENG | УКР |

Завершені наукові розробки | Кафедри іхтіології та зоології

 
 • Спосіб підвищення імунітету райдужної форелі. Пат. № 118019 Україна. опубл. 25.07.2017, Бюл. № 14.
 • Спосіб дезінфекції води за вирощування райдужної форелі в умовах замкнутого водопостачання. Пат. № 117950 Україна. опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.
 • Спосіб біоіндикації водойм. Пат. № 119573 Україна. опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18.
 • Спосіб створення мікробіоценозу біофільтра форелевого інкубатора. Пат. № 121437. опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23.
 • Спосіб оцінки функціонування реактора біофільтра установки замкнутого водопостачання. Пат № 127553 Україна. опубл. 10.08.2018. Бюл. № 15.
 • Спосіб біотестування води за морфологічними показниками акваріумних риб. Пат. № 128284 Україна. опубл. 10.09.2018, Бюл. № 17.
 • Спосіб застосування протипаразитарного препарату в рибництві та індустріальній аквакультурі.  Пат. № 137990 Україна. опубл. 11.11.2019. Бюл. № 21.
 • Спосіб дезінфекції в рибництві та в індустріальній аквакультурі. Пат. № 140943 Україна. опубл. 10.03.2020. Бюл. № 5.
 • Спосіб підвищення загальної рибопродуктивності водойм. Пат. № 143812 Україна. опубл. 10.08.2020. Бюл. № 15.
 • Спосіб підвищення темпу росту та виживаності стерляді (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758). Пат. № 148130 Україна. опубл. 07.07.2021. Бюл. № 27.
 •  Мікробіологічний стартер наповнювача біофільтра форелевого інкубатора в установках замкненого водопостачання «Фільтронорм-Д» ТУ 10.9 – 00493712 – 001: 2017. Затверджені ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок від 27.03.2017.