ENG | УКР |

Завершені наукові розробки | Кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин

 

1. Патент 124907 UA МПК (А61D 7/00). Спосіб підвищення антиоксидантного захисту та імунітету / Білоцерківський нац. аграр. ун-т. – № u 201711301; заявл. 20.11.2017; опубл. 25.04.2018; Бюл. № 8.

2. Патент України на корисну модель  № 97346 (10.03.2015). Спосіб підвищення антиоксидантного захисту перепелів розчином аквахелату Селену – заявники М.П. Ніщеменко та А.А. Ємельяненко. Білоцерківський НАУ.

3. Патент 97345 UA МПК (А61D 7/00) Спосіб підвищення резистентності молодняку перепелів розчином аквахелату Германію/ Ніщеменко М. П., Ємельяненко А. А. –  № u 201410535; заявл. 29.09.2014; опубл. 10.03.2015; Бюл. № 5.

4. Патент України на корисну модель № 88417, МПК (2014.01) А23К 1/100. Спосіб підвищення яєчної продуктивності перепілок / Стовбецька Л. С., Ніщеменко М. П. – № u2013 12970; заявл. 08.11.2013; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.

5. Патент України на корисну модель № 57839 МПК (2011.01) А23К 1/165 Спосіб підвищення м’ясної продуктивності при вирощуванні перепелів / Порошинська О. А., Ніщеменко М. П.; заявник та патентовласник Білоцерківський національний аграрний університет. – № u2010 11222; заявл. 20.09.10; опубл. 10.03.11, Бюл. № 5.

6. Патент на корисну модель № 48356 Україна. Спосіб підвищення приростів молодняку великої рогатої худоби / Штепенко А.П., Ніщеменко М.П.; Заявники та власники патенту Штепенко М.П., Ніщеменко М.П. – Заявл. u 2009 10804 від 26.10.2009 р.; Опубл. 10.03.2010 р.