ENG | УКР |

Завершені наукові розробки | Кафедри публічно-правових дисциплін

На даний час напрямом наукового дослідження кафедри публічно-правових дисциплін є вивчення ситеми судових та правоохоронних органів, профілактика адміністративних та кримінальних правопорушень. З’ясування  питань міжнародного та фінансового права.

 

 


КОВАЛЬЧУК І.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ УСИНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ:
ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ


НІКІТЕНКО О.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ


СІМАКОВА С.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ


СОКИРИНСЬКА О.А.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ЛЮДИНИ ЗА СЛІДАМИ-ВІДОБРАЖЕННЯМИ