ENG | УКР |

Завершені наукові розробки | Кафедри романо-германської філології та перекладу

 

Поєднання освітньої роботи й академічних досліджень визначає пріоритети кафедри романо-германської філології. Напрями досліджень викладачів суголосні з науково-освітнім профілем кафедри, яка забезпечує реалізацію освітнього процесу на основі освітньо-професійної програми «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».

Науковий пошук співробітників зосереджено в академічних площинах:

1) романо-германської групи мов, зокрема діахронія мови, синтаксичні студії, прагматика і дискурс-аналіз (канд. філол. наук, доц. Калитюк Л.П.), типологія мови, актуальні питання перекладу (канд. філол. наук, доц. Михайленко О.О.), синхронна діалектологія, соціолінгвістика (канд. філол. наук, доц. Вуколова К.В.), перекладацькі проблеми науково-технічних текстів, у тому числі переклад із застосуванням сучасних інформаційних технологій (канд. пед наук, асистент Ігнатенко В.Д.), лексикологія (Тарасюк А.М.), практичні аспекти перекладу (Береговенко Н.С., Чернищук Ю.І., Пилипенко І.О.);

2) психолого-педагогічних наук, зокрема методика навчання анотативного і реферативного видів перекладу науково-технічних текстів аграрного профілю (Ігнатенко В.Д.), методика навчання англійської мови майбутніх економістів (Демченко Н.С.), інноваційні методи та технології навчання іноземних мов і культур (Тарасюк А.М., Ігнатенко В.Д., Стовбецька С.Б.).

 

Калитюк Л.П.

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
"ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ:
СТРУКТУРНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ"


Михайленко О.О.

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
"ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
АНГЛОМОВНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ"


Вуколова К.В.

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
"СОЦІОЛІНГВІСТИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ МОВЛЕННЯ
НОСІЇВ ПІТТСБУРЗЬКОГО ДІАЛЕКТУ"

 


Ігнатенко В.Д.
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
"МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ПИСЬМОВОГО
ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВОЮ"


Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
"СПОРТИВНА ПРЕСА УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА
СУЧАСНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ"