ENG | УКР |

Завершені наукові розробки | Кафедри славістичної філології, педагогіки та методики викладання

Завершені наукові розробки кафедри:
Тема ІНДР: «Актуальні філологічні, психолого-педагогічні та методичні практики викладання у ЗВО в інноваційному культурно-освітньому просторі» 
(Державний реєстраційний номер 0119U102462)
Керівник ІНДР: кандидат філологічних наук, доцент Світлана КАРПЕНКО
 
Тематика захищених дисертацій НПП кафедри:
Карпенко С.Д. у 2005 р. захистила  кандидатську дисертацію з філології, за спеціальністю фольклористики – 10.01.07, на тему: «Міфологічні мотиви в українських народних казках про тварин».
Тимчук І.М. у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію з педагогіки, за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, на тему "Педагогічні умови гуманізації навчання майбутніх екологів у процесі фахової підготовки".
Погоріла С.Г. у 2014 р. захистила кандидатську дисертацію з педагогіки, за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, на тему: «Професійно-педагогічна підготовка магістрів з економіки підприємництва у вищому навчальному закладі».
Римар Н.Ю. у 2016 році захистила кандидатську дисертацію з філології, за спеціальністю 10.01.01 – українська література, на тему: «Наративні стратегії художньої прози Ніни Бічуї».
Дем'яненко О.О. у 2007 р. захистила кандидатську дисертацію з педагогіки, за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література), на тему "Система творчих завдань у процесі навчання зарубіжної літератури учнями 5-8 класів"