ENG | УКР |

Завершені наукові розробки | Кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін

 

ТЕРЕЩУК М.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ


ОРДІНА Л.Л.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

РОЗВИТОК ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ


БРОВКО Н.І.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

ЗАХИСТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ОСОБИСТУ СВОБОДУ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ:
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ


МАКАРЧУК В.В.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА В УКРАЇНІ


МЕЛЬНИК Л.М.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук

ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.