ENG | УКР |

Завершені наукові розробки | Кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського

Кафедра має напрацювання за науковими тематиками, які можуть бути корисними для співпраці з виробництвом:

1. Моніторинг, заходи діагностики, лікування і профілактики паразитних хвороб та отруєнь риби.

2. Моніторинг якості молока за комплексом показників (масові частки жиру, білка, лактози, густина, кислотність титрована і рН, група чистоти, точка замерзання, наявність антибіотиків, визначення натуральності (фальсифікації), мікробне забруднення, визначення кількості соматичних клітин).

3. Патоморфологічна діагностика загибелі сільськогосподарських тварин та птиці.

4. За співпраці з кафедрою ветсанекспертизи Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини БНАУ удосконалені методи контролю якості та безпечності харчових продуктів, що підтверджено деклараційними патентами України:

1. Спосіб визначення вологоутримуючої здатності м’яса риби за різного ступеня термічної обробки / [Н.М. Богатко, Н.В.  Букалова, Т.В. Полтавченко, В.З. Салата] // Патент України на корисну модель 109387, МПК G01N 33/12 (2006.01). – № u 2016 01566; заявл. 22.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16. – 4 с.

2. Спосіб вдосконалення визначення загальної кислотності маринаду у маринованих грибах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Л.М. Богатко // Патент України на корисну модель 109388, МПК G01N 33/12 (2006.01). – № u 2016 01567; заявл. 22.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. №16. – 4 с.

3. Спосіб вдосконалення визначення масової частки натрію хлориду у солених та маринованих грибах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Л.М. Богатко // Патент України на корисну модель 109390, МПК G01N 33/12 (2006.01).– № u 2016 01569; заявл. 22.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. №16. – 5 с.

4. Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення Listeria monocytogenes у м’ясі забійних тварин, птиці та м’ясопродуктах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова,  А.Ф. Богатко // Патент України на корисну модель 109383, МПК G01N 33/12 (2006.01). – № u 2016 01562; заявл. 21.04.2015; опубл. 25.08.2016, Бюл. №16. – 5 с.

5. Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення Salmonella у м’ясі забійних тварин, птиці та м’ясопродуктах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, В.М. Поліщук // Патент України на корисну модель 109385, МПК G01N 33/12 (2006.01). – № u 2016 01564; заявл. 22.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16. – 5 с.

6. Спосіб удосконалення горизонтального методу виявлення коагулазо-позитивних стафілококів у м’ясі забійних тварин, птиці та м’ясопродуктах / Н.М. Богатко, Н.В. Букалова, Д.В. Прудиус // Патент України на корисну модель 109386, МПК G01N 33/12 (2006.01)..– № u 2016 01565; заявл. 22.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. №16. – 5 с.

Усі патенти України на корисну модель пройшли апробацію (науково-виробничу перевірку та експериментальне впровадження) в ТОВ «Поліс» м. Біла Церква та впроваджені у виробництво: у ДЛВСЕ агропромислових ринків, державній міській лікарні ветеринарної медицини (впровадження удосконалених методів дослідження продуктів тваринного походження (патентів на корисну модель).