ENG | УКР |

Завершені наукові розробки | Кафедри загальної екології та екотрофології

 

Наукові розробки

1. Патент на корисну модель №118246 «Спосіб визначення фальсифікації молока натрію гідрокарбонатом із застосуванням бромкрезолового зеленого», 25.07.2017.

2. Патент на корисну модель №118247 «Спосіб визначення кількості соматичних клітин у молоці із застосуванням розчину Reagent N», 25.07.2017.

3. Богатко А.Ф., Богатко Н.М., Мазур Т.Г., Букалова Н.В., Приліпко Т.М., Лясота В.П., Бахур Т.І., Богатко Л.М. Спосіб визначення ступеня свіжості м’яса птиці за числом Неслера. Патент України на корисну модель 147313, МПК G01N 33/12 (2006.01). № u 2020 07811; заявл. 08.12.2020; опубл. 28.04.2021, Бюл. №17. 4 с.

4. Богатко А.Ф.,  Богатко Н.М., Мазур Т.Г., Димань Т.М., Дудус Т.В., Богатко Л.М. Спосіб визначення ступеня свіжості м’яса птиці фотометричним методом. Патент України на корисну модель 147315, МПК G01N 33/12 (2006.01). № u 2020 07819; заявл. 08.12.2020; опубл. 28.04.2021, Бюл. №17. 4 с.

5. Богатко А.Ф.,  Богатко Н.М., Мельник А.Ю., Мазур Т.Г., Димань Т.М., Сакара В.С., Богатко Л.М. Спосіб визначення ступеня свіжості жиру птиці за використання нейтрального червоного. Патент України на корисну модель 147144, МПК G01N 33/12 (2006.01). № u 2020 07809; заявл. 08.12.2020; опубл. 14.04.2021, Бюл. №15. 4 с.

6. Богатко А.Ф., Богатко Н.М., Мельник А.Ю., Мазур Т.Г., Димань Т.М., Сакара В.С., Богатко Л.М. Спосіб вдосконалення визначення пероксидного числа жиру птиці. Патент України на корисну модель 147145, МПК G01N 33/12 (2006.01), G01N 33/03 (2006.01) . № u 2020 07817; заявл. 08.12.2020; опубл. 14.04.2021, Бюл. №15. 4 с.

7. Богатко А.Ф., Богатко Н.М., Мазур Т.Г., Димань Т.М., Дудус Т.В., Богатко Л.М. Спосіб визначення кислотного числа жиру при використанні спиртово-бензольної суміші. Патент України на корисну модель 147314, МПК G01N 33/03 (2006.01), G01N 33/06 (2006.01). № u 2020 07816; заявл. 08.12.2020; опубл. 28.04.2021, Бюл. №17. 4 с.

8. Спосіб застосування протипаразитарного препарату в рибництві та індустріальній аквакультурі, при якому використовують дезинфікуючий засіб на основі 15% надоцтової кислоти «Divosan Forte». Н.Є. Гриневич, Т.М. Димань, Т.Г. Мазур, Н.М. Присяжнюк, 2019.

 

Наукова діяльність

НДР 03.03.00.05Ф «Науково-методичні основи формування збалансованих агроекосистем в умовах органічного виробництва», яку затверджено в НААН України (№ ДР 0111U003790; 2016–2020 рр.).

НДР «Агроекологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в Україні на засадах органічного виробництва» (№ ДР 0116U005822; 2016–2020 рр.).

НДР «Корекція параметрів та вивчення ефективності використання вермикультивування за вирощування сільськогосподарської продукції». (№ ДР 0116U005817; 2016–2020 рр.).

НДР 02.04.03.04.П «Формування системи контролю біотичних чинників в органічних агрофітоценозах», яку затверджено в НААН України (№ ДР 0121U000112; 2021–2023 рр.).

Відповідальний виконавець НДР 02.04.01.04.Ф «Наукове забезпечення формування структури органічного виробництва сільськогосподарських культур», яку затверджено в НААН України (№ ДР 0121U000111; 2021–2025 рр.).

НДР «Антропогенна трансформація екосистем ландшафтної сфери Правобережного Лісостепу України та методологічні засади збалансованого використання їхніх ресурсів» (№ ДР 0119U100467; 2019-2023).

«Структурно-функціональний аналіз біотичних ресурсів України» (№ДР 0113U004046, 2015–2019 рр.) у якості керівника роботи та виконавця окремих розділів.

НДР  «Розробити енергозберігаючі технології вирощування селекційного матеріалу овочевих культур в умовах фітотронно-тепличного комплексу з метою одержання максимальної кількостінасіння» (№ ДР 0101U007673; 2001–2005).

НДР «Агроекологія: науково-практичне обґрунтування сталого розвитку екосистем України» (№ ДР 0106U005873; 2006-2010).

НДР «Розробити і удосконалити фітотронно-тепличні комплекси через запровадження енерго-ресурсоощадних технічних засобів і технологій підримання кліматичних параметрів в закритих агроекосистемах» (№ ДР 0106U005871; 2006-2010).

НДР «Розробити спосіб проморожування озимої пшениці з метою оцінки та добору морозостійкого потомства» (№ ДР 0106U006334; 2006-2010).

НДР «Екологічні особливості функціонування природних та штучних екосистем в умовах Полісся» (№ ДР  0112U006669; 2012-2022).